Coaching to dla mnie wędrówka do wnętrza siebie w poszukiwaniu tego co najlepsze. Coach jest dla mnie przewodnikiem, który wskazuje odpowiedni kierunek. Dzięki coachingowi już nie zatrzymuje się, gdy napotkam kamień na swojej drodze.