fbpx

O nas

Naszą misją jest holistyczna pomoc ludziom w uzyskaniu i utrzymaniu zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz budowaniu życia świadomego i spełnionego poprzez prowadzenie różnorodnych form terapii (także neuroterapii), organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań ze specjalistami.

Szerzenie rzetelnej wiedzy dotyczącej psychoterapii, psychologii i dziedzin pokrewnych, zrzeszanie specjalistów z dziedzin pomocowych.
Budowanie wśród specjalistów współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Poznaj naszych specjalistów

Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par (przez co rozumiem dowolną relację dwóch osób) oraz coaching.

Szczególnie zapraszam osoby ze spektrum autyzmu.

Przyjmuję osoby dorosłe – dzieci i  młodzież zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych pozostałych specjalistów.

Mówi się, że „praca nad sobą to jedyna pewna robota w życiu”. Lubię tę pracę, zarówno nad sobą, jak i towarzyszenie innym w ich budowaniu lepszego życia. Rozwój osobisty towarzyszy mi przez całe życie – prywatne i zawodowe.

Znam, cienie i blaski terapii – zarówno od strony terapeuty, jak i mając za sobą drogę własnej psychoterapii. Jestem pewna, że to najlepsza inwestycja, jaką można poczynić.

Czerpię z różnych stylów pracy: psychoterapii systemowej, pozytywnej, ericsonowskiej oraz  metod coachingowych, dostosowując do potrzeb osoby, z którą pracuję. Chętnie także sięgam po narzędzia pracy z ciałem, mindfulness, elementy hipnozy, EEG biofeedback.  Z parami pracuję wykorzystując elementy terapii par skoncentrowanej na emocjach (podejście Sue Johnson)

Traktuję odpowiedzialnie pracę z drugim człowiekiem, dlatego nieustannie „podejmuję pewną robotę w życiu” kształcąc się oraz dbając o własny rozwój osobisty, a swoją pracę superwizuję u psychoterapeuty – psychiatry.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i World Association for Possitive and Transcultural Psychotherapy.

Kluczowe w mojej edukacji:

 • Pięcioletni akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Kursu Psychoterapii w Wrocławskim Instytucie Psychoterapii
 • Kurs Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
 • Kurs Introduction to Somatic Experiencing
 • Positive Consultant in Autistic Spectrum 
 • Wprowadzenie do Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (podejście Sue Johnson)
 • Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami
 • Professional Intervenation Program for Adversity
 • Praca z nieświadomością w zaburzeniach lękowych o depresyjnych
 • Zaawansowane metody pracy z zastosowaniem hipnoterapii ericknonowskiej
 • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Wrocławskim Instytucie Psychoterapii
 • Coaching w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
 • Akademia Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych
 • Studia magisterskie i licencjackie o specjalizacji psychopedagogika oraz doradztwo zawodowe i personalne
 • Liczne kursy, szkolenia, warsztaty rozwoju osobistego, praca z własnym genogramem, terapia własna.

Prywatnie – jestem osobą spełnioną i szczęśliwą. Lubię ludzi i zwierzęta. Pracuję z pasją. 

Prowadzę psychoterapię dla osób dorosłych, psychoterapię par  oraz coaching

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci o 10 roku życia i młodzieży. 

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy bliskie mi są techniki z III fali oraz elementy treningu umiejętności społecznych. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego klienta i podążanie za nim w procesie zmiany. Moim hasłem przewodnim w pracy jest „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”.
Kluczowe w mojej edukacji:
– Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS – w trakcie certyfikacji,
– Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych – studia podyplomowe, Oligofrenopedagogika,
– Uniwersytet Wrocławski – studia magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży,
– Studio Psychologiczne Joanna Węglarz – Trener TUS.
Głównie zajmuję się takimi trudnościami jak:
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
– zaburzenia odżywiania,
– niska samoocena.
Wolny czas staram się poświęcać swoim najbliższym.

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. W kontakcie z drugą osobą szczególnie ważna dla mnie jest szczera relacja, oparta na współpracy i wzajemnym zaufaniu.

W sposób aktywny i empatyczny towarzyszę pacjentom podczas procesu odkrywania siebie, swoich możliwości, motywacji oraz w zmianie dotychczasowych schematów i przekonań.

Swoją pracę opieram na podejściu poznawczo-behawioralnym. Bliskie mi jest podejście koncentrujące się na uważności i współczuciu, a także koncepcja pracy z wewnętrznym krytykiem.

Praca z drugim człowiekiem jest jednocześnie przygodą i wyzwaniem. Aby móc trwać w tej przygodzie, nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Kluczowe w mojej edukacji:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (w trakcie),
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie, specjalizacja psychologia kliniczna i psychologia edukacji,
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Zastosowanie dialogu motywującego w terapii
 • Centrum Psychoterapii Integralnej – Terapia poznawczo-behawioralna oparta o procesy
 • Fundacja Pomoc Autyzm – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci

Prywatnie jestem osobą towarzyską, gdyż to właśnie inni ludzie dodają mi energii. W chwilach odosobnienia lubię odpoczywać z dobrą książką i kubkiem herbaty – w domu lub na łonie natury.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Jestem dyplomowaną psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, na którym uzyskałam tytuł magistra psychologii o specjalnościach klinicznej i biznesowej. Obecnie realizuję studium Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

W pracy z drugim człowiekiem szczególnie ważna jest dla mnie relacja oparta na współpracy, zaufaniu, szacunku. Kieruję się otwartością i akceptacją wszelkich różnorodności.

Jako psycholożka towarzyszę przy procesie zmiany, koncentrując się na rozwiązaniach, odnajdywaniu oraz wzmacnianiu tego, co przybliża do ,,życia wartego przeżycia” pomimo doświadczanych trudności.  Z tego powodu chcę pomóc moim klientom nauczyć się sztuki akceptowania rzeczy, których nie można zmienić i wzmocnić ich siłę oraz odwagę do zmiany tego, na co mają wpływ. Jeśli szukasz takiego miejsca- mam nadzieję, że w kontakcie ze mną poczujesz się komfortowo, bezpiecznie i swobodnie.

Bardzo ważnym jest dla mnie kierowanie się kodeksem etycznym oraz praktyką opartą na dowodach naukowych. Wiedzę poszerzam i aktualizuję poprzez regularnie uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, ale przede wszystkim podczas kontaktu z drugim człowiekiem.

W swojej pracy wykorzystuję strategie wywodzące się z podejścia Terapii Akceptacji i Zaangażowania czyli techniki oparte na akceptacji, współczuciu, uważności.

Korzystam również z technik Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Narzędzia pracy dopasowuję uwzględniając indywidualne potrzeby klienta, aby udzielić mu skutecznej pomocy w możliwie najkrótszym czasie.

Swoją ofertę kieruję do osób dorosłych oraz młodzieży 15+ w obszarze pomocy psychologicznej.

Zapraszam Cię na spotkanie jeśli:

 • Potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, trudnymi emocjami, obniżoną samooceną i nastrojem, spadkiem motywacji
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej
 • Chcesz poszerzyć perspektywę patrzenia na problem, z którym obecnie się mierzysz

Prowadzę pomoc psychologiczną dla dorosłych oraz młodzieży 15+

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności psychologii rodziny, rozwoju i edukacji. Swoje kwalifikacje rozszerzyłam podczas studiów w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowym Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz Kursu Interwencji Kryzysowej organizowanego przez Grupę ARCAN.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami, które zdobywałam poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą w ZHP, następnie podczas praktyk studenckich i pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych i interwencyjnych. Jestem doświadczonym praktykiem w pracy z nieletnimi i dorosłymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego współtworzyłam procedury wobec nieletnich w sytuacjach kryzysowych m.in dot. zaburzeń psychicznych, zachowań suicydalnych oraz ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych.

W swojej pracy opieram się na podejściu integrującym różne nurty psychoterapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo – behawioralnej, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz systemowej.

Na pierwszym miejscu stawiam kontakt z dzieckiem, jego rodziną i ich wspólne dobro. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami dziecka. Uważam, że zrozumienie, zaufanie i partnerska atmosfera to podstawy pracy z dzieckiem i  rodziną, którą konsultuje. 

Prywatnie jestem mamą przedszkolaka. Ponad wszystko cenię aktywny wypoczynek i kontakt z przyrodą.

Prowadzę pomoc psychologiczną dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat.

Nazywam się Olga Karij. Pochodzę z Kazachstanu. Ukończyłam psychologię na Centralnym Azjatyjskim Uniwersytecie w Ałmatach. Mam polskie korzenie, dlatego pięć lat temu postanowiłam zamieszkać w tym pięknym kraju. Dokonałam nostryfikacji mojego dyplomu, dzięki czemu mogę wykonywać zawód psychologa w Polsce.

Pomagam dostrzec przyczyny problemów, ich znaczenie oraz znaleźć odpowiednie sposoby rozwiązania tych trudności.

Wspieram w rozładowaniu napięcia, przywróceniu siły i poprawie jakości życia. Towarzyszę na drodze radzenia sobie z trudnymi zdarzeniami.

Korzystam z doświadczeń, jakie nabyłam pełniąc stanowisko szkolnego psychologa. Cały czas poszerzam swoją wiedzę, obecnie kontynuuję naukę na kursie psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Pracuję z dziećmi od 10-go roku życia, z młodzieżą i z dorosłymi. Doradzam również rodzicom nastolatków.

Moje główne metody pracy:

 • terapia emocjonalno-wyobrażeniowa
 • arteterapia (terapia przez sztukę)
 • rozmowa psychologiczna

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Codziennie otrzymuję od rodziny wsparcie, motywację i energię. Uwielbiam podróżować, poznawanie nowych miejsc i tradycji.  Moją pasją jest czytanie książek, kanzashi  oraz rozwój osobisty i zawodowy.

Prowadzę sesje w językach: polskim i rosyjskim.

Prowadzę: pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Wykształcenie zdobywałam na uczelniach wyższych w Ukrainie: Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej (fizjoterapeuta) oraz Lwowskim Uniwersytecie Narodowym Iwana Franka (psychologia).

Ukończyłam szkolenie z integracji sensorycznej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Jestem dogoterapeutą, pracuję za swoim psem – labradorem Lordem.

Pracowałam jak psycholog w centrum fizjoterapii i medycyny bólu „Innovo” we Lwowie, fizjoterapeuta w centrum edukacyjno-rehabilitacyjnym „Dzerelo”, jako wykładowca prowadziłam kurs „Fizjoterapia w pediatrii” na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej.

Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym pomagając im rozwijać swoje umiejętności i zdolności.

Zajmuję się następującymi obszarami:

 • konsultacje dotyczące rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • integracja sensoryczna,
 • zajęcia mające na celu rozwój procesów pamięci, uwagi, myślenia i logiki.
 • dogoterapię

Prywatnie jestem mężatką, wychowuję trójkę dzieci. Lubię zwierzęta, jestem szczęśliwą posiadaczką Labradora. Lubię podróżować, poznawać nowe miasta, spacerować po lesie, czytać książki.

Prowadzę sesje/zajęcia w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim.

Prowadzę: integrację sensoryczną, zajęcia sensoryczno – grafomotoryczne, konsultacje dotyczące rozwoju psychofizycznego dziecka.

Moje doświadczenie zawodowe to prawie 20 – letnia praca w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, nauczyciela języka polskiego. Swoją karierę w szkolnictwie rozpoczynałem, jako absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska. Jako nauczyciel języka polskiego zacząłem pracę w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Szybko zorientowałem się, że warunkiem skutecznego nauczania młodzieży jest połączenie sfery dydaktycznej z wychowawczą. Dlatego, po ukończeniu kolejnych studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, jako pedagog szkolny, skupiłem się na udzielaniu pomocy psychologicznej i wspieraniu emocjonalnym młodzieży w tym trudnym dla nich okresie życia. Aby jeszcze lepiej pracować z młodzieżą ukończyłem jeszcze podyplomowe studia  – Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Okazało się, że właściwe podejście do młodego człowieka, próba wczucia się w jego sytuację, a przede wszystkim zburzenie niewidzialnego, aczkolwiek bardzo solidnego muru, przeszkadzającego w relacjach pomiędzy uczniem a nauczycielem, przynosi skuteczne rezultaty.

Młodzież, z którą współpracuję przez szereg lat dobrze wie, że drzwi mojego gabinetu są zawsze dla niej otwarte. Często przekraczają je ci, którzy szukają zrozumienia, czują się samotni, a ich życie przesłania mrok…

Z czasem, by oferta dla moich młodych przyjaciół była jeszcze bardziej kompleksowa, uzupełniłem swoje wykształcenie o stopień doradcy zawodowego na Uniwersytecie Zielonogórskim, próbując wspólnie znajdywać z nimi nieodkryte dotąd zainteresowania i wskazywać szereg możliwości.

Prócz tego, jestem również wieloletnim wychowawcą świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym, gdzie koncentruję się na pracy z dzieckiem pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych.

W ostatnich latach zacząłem się dzielić swoim doświadczeniem, prowadząc zajęcia dla wychowawców, pedagogów i przyszłych nauczycieli jako wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

Czujesz się samotny, ogarnia Cię bezsilność, masz problemy z relacjami z bliskimi, nie czujesz się dobrze w gronie rówieśników – przyjdź, spotkaj się, pogadaj! Wspólnie postaramy się pokonać przeszkody, które stawia przed nami życie!

Zapraszam młodzież na spotkania – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe dla młodzieży. 

Zainteresowanie drugim człowiekiem, poznanie go i kształtowanie w nim kompetencji miękkich w duchu coachingu to moja codzienna praca. Studia w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich, a później w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, pozwoliło mi przede wszystkim poznać siebie, jak również usystematyzować wiedzę na temat zdolności poznawczych człowieka od dziecka po osobę dorosłą. Moje zainteresowania dotyczące działania mózgu doprowadziły mnie do uzyskania certyfikatów – technika QEEG (badania jakościowego Przepływu fal mózgowych) oraz trenera biofeedbacku i technik mindfulness dla dzieci i dorosłych.

Specjalizuję się w treningach antystresowych, prowadzę także warsztaty grupowe radzenia sobieze stresem, gdzie uczestnicy poznają różnorodne techniki relaksacyjne oraz uczą się prawidłowego, zdrowotnego oddechu. Warsztaty mndfulness prowadzone w naszej placówce zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, pomagają przede wszystkim uporać się ze stresem, zrozumieć swoje emocje oraz emocjonalne mechanizmy zachodzące w ciele, ale też poprawić koncentrację uwagi i pozytywnie wpłynąć na kreatywność. To wyjątkowe spotkania, które poprawiają jakość życia w każdym wieku.

Ponadto jestem trenerem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym. Pracuję również jako trener wewnętrzny w dużej firmie Telekomunikacyjnej, z pasją i zaangażowaniem prowadzę warsztaty i szkolenia dla firm.

Jestem również trenerem działającym w Fundacji Marka Kamińskiego – to międzynarodowy program motywacyjno – rozwojowy dla młodzieży tworzony w oparciu o metodę Biegun.

Lubię się uczyć, dlatego ciągle podnoszę swoje kwalifikacje i szukam nowych wyzwań zawodowych.

Kluczowe szkolenia w mojej edukacji:

 • Mediacje,
 • Szkolenie TUS,
 • Coaching,
 • Praca z grupą terapeutyczną,
 • Techniki Motywacji

Prywatnie kocham zwierzęta, często angażuję się w akcje pomocowe dla bezdomnych psów i kotów. Czynnie wspieram ratowanie koni przed rzeźnią.  Cenię sobie kontakt z naturą, szczególnie kocham pływanie i nurkowanie. Lubię poznawać rozmaite kultury i zwiedzać wyjątkowe miejsca. Marzę o tym, aby kiedyś zamieszkać w Hiszpanii w miasteczku Alicante.

Przeprowadzam diagnozę QEEG,  treningi Mindfulness i doradztwo zawodowe

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, także tymi ze spektrum autyzmu. Ponadto ukończyłam podyplomowo Edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis w Nowym Sączu. Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych, do których kompetencje uzyskałam kończąc szkolenie Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i osób dorosłych oraz Trener TUS osób z autyzmem i z zespołem Aspergera.

Pasjonuję się psychologią rozwojową oraz poznawaniem różnych technik relaksacyjnych. 

Jestem osobą wrażliwą, empatyczną oraz pozytywnie nastawioną do świata. Przez życie staram się iść  z uśmiechem na twarzy. Lubię poznawać nowych ludzi i z nimi pracować. Uważam, że poprzez pomoc drugiemu człowiekowi możemy zyskać najwięcej. Jestem ambitna, z każdej wykonywanej czynności próbuję czerpać wiedzę.

W mojej pracy skupiam się na potrzebach oraz uczuciach moich podopiecznych. Staram się zapewnić im bezpieczeństwo, a w pracy tworzyć przyjazną atmosferę po to, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo, a uśmiech nieustannie gościł na ich twarzach.

Z zamiłowania jestem rękodzielniczką, dlatego hobbistycznie wykonuję kartki okolicznościowe. Moją wielką miłością jest muzyka, w wolnych chwilach śpiewam i gram na pianinie. Muzyka jest dla mnie lekarstwem dla duszy i, bez wątpienia, oazą oraz ucieczką od codzienności. 

Prowadzę sesje biofeedback, treningi metodą Warnkego oraz treningi radzenia sobie ze stresem.

Od zawsze wiedziałam, że chciałabym pracować z drugim człowiekiem i pomagać innym w rozwijaniu osobistego potencjału, dlatego zdecydowałam się studiować coaching w Collegium da Vinci w Poznaniu. Studia wzbogaciły mnie o wiedzę psychologiczną i pogłębiły moją samoświadomość. Kolejnym krokiem było zdobycie wiedzy dotyczącej prowadzenia treningów biofeedback oraz treningów antystresowych. Ciągle poszerzam wiedzę, jestem ciekawa świata i ludzi. Ukończyłam certyfikowany kurs „Kluczowe kompetencje w praktyce certyfikowanego coacha”. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę studiując Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszystko, czego się uczę chciałabym przekazywać dalej.  Jestem pewna tego, że znając swoje mocne strony i ograniczenia można dokonywać świadomych wyborów w zgodzie ze sobą i osiągać satysfakcję z życia. Gdy pojawiają się trudne momenty na mojej drodze w łapaniu dystansu pomaga mi wiedza actowa. Staram się praktykować uważność, na co dzień przy małych czynnościach takich jak spacer po lesie.

Jestem osobą pełną empatii. Do swojej pracy podchodzę z zaangażowaniem i z uważnością na drugą osobę. Uwielbiam pracować z ludźmi pełnymi pasji to dodaje mi wiatru w żagle. Kocham zwierzęta, bez nich świat byłby dla mnie bez wyrazu.

Prywatnie stawiam na aktywny wypoczynek między innymi: pływanie, jazda na rolkach zawsze w dobrym towarzystwie. Cenię sobie kontakt z naturą, uwielbiam wędrówki po leśnych ścieżkach z moją towarzyszką borderką Molly. Jednak bezsprzecznie najczęstszym sportem jaki uprawiam to zabawa z moim psem w ogrodzie.

Prowadzę sesje biofeedback, treningi antystresowe oraz coaching dla młodzieży.

Tutaj znajdziesz pozostałych specjalistów, z którymi mamy przyjemność współpracować.

Z naszej pomocy warto skorzystać, gdy

– chorujesz na depresję
– dotykają Cię stany lękowe
– Ty lub Twoje dziecko brykacie się z ADHD
– nie radzisz sobie ze stresem
– odczuwasz brak energii, motywacji, chęci do życia
– jest Ci trudno z powodu niskiej samooceny
– borykasz się z problemami w relacjach
– przeżywasz żałobę
– jesteś po rozstaniu, rozwodzie
– odczuwasz trudności w związku
– chcesz popracować nad swoją motywacją
– potrzebujesz porady rodzicielskiej
– szukasz pomocy dla swojego dziecka w poradzeniu sobie z trudnościami
– chcesz poczuć się dobrze, zrozumieć siebie
– potrzebujesz porady dotyczącej wyboru zawodu oraz dalszej edukacji
– masz problemy zdrowotne
– cierpisz na bezsenność
– trudno Ci się skoncentrować
– nie radzisz sobie ze stresem
– chcesz czuć się dobrze
– chcesz osiągać świetne wyniki w sporcie
– pragniesz życia spełnionego i szczęśliwego

Zauważyłeś/aś u siebie któryś z powyższych symptomów?