fbpx

O nas

Naszą misją jest holistyczna pomoc ludziom w uzyskaniu i utrzymaniu zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz budowaniu życia świadomego i spełnionego poprzez prowadzenie różnorodnych form terapii (także neuroterapii), organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań ze specjalistami.

Szerzenie rzetelnej wiedzy dotyczącej psychoterapii, psychologii i dziedzin pokrewnych, zrzeszanie specjalistów z dziedzin pomocowych.
Budowanie wśród specjalistów współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Poznaj naszych specjalistów

Mówi się, że „praca nad sobą to jedyna pewna robota w życiu”. Lubię tę pracę, zarówno nad sobą, jak i towarzyszenie innym w ich budowaniu lepszego życia. Rozwój osobisty towarzyszy mi przez całe życie – prywatne i zawodowe.

Znam, cienie i blaski terapii – zarówno od strony terapeuty, jak i mając za sobą drogę własnej psychoterapii. Jestem pewna, że to najlepsza inwestycja, jaką można poczynić.

Głównym nurtem psychoterapeutycznym, w którym pracuję jest transkulturowa psychoterapia pozytywna. Ponadto czerpię z różnych stylów pracy: psychoterapii systemowej,  ericsonowskiej,   metod coachingowych  dostosowując je do osoby, z którą pracuję. Chętnie sięgam po narzędzia pracy z ciałem, mindfulness, elementy hipnozy, EEG biofeedback.  Z parami pracuję wykorzystując elementy terapii par skoncentrowanej na emocjach (podejście Sue Johnson).

Traktuję odpowiedzialnie pracę z drugim człowiekiem, dlatego nieustannie „podejmuję pewną robotę w życiu” kształcąc się (jestem od ponad 20 lat nieustannie w procesie uczenia się – studia, kursy, studia podyplomowe) oraz dbając o własny rozwój osobisty, a swoją pracę poddaję superwizji. 

Pracuję ze świadomością i poszanowaniem różnorodności każdego człowieka. Mój gabinet szeroko otwarty jest dla osób  neuroatypowych, czy homoseksualnych. Jako przedsiębiorca z ogromną przyjemnością pracuję z właścicielami firm małych i
dużych oraz kadrą zarządzającą.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i World Association for Possitive and Transcultural Psychotherapy.

Kluczowe w mojej edukacji:

 • Pięcioletni akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Kursu Psychoterapii w Wrocławskim Instytucie Psychoterapii
 • Trzyletni Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej (w trakcie)
 • Positive Consultant in Autistic Spectrum 
 • Kurs Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
 • Kurs Introduction to Somatic Experiencing
 • Wprowadzenie do Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (podejście Sue Johnson)
 • Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami
 • Professional Intervenation Program for Adversity
 • Praca z nieświadomością w zaburzeniach lękowych o depresyjnych
 • Zaawansowane metody pracy z zastosowaniem hipnoterapii ericknonowskiej
 • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Wrocławskim Instytucie Psychoterapii
 • Coaching w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
 • Akademia Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych
 • Studia magisterskie i licencjackie o specjalizacji psychopedagogika oraz doradztwo zawodowe i personalne
 • Liczne kursy, szkolenia, warsztaty rozwoju osobistego, praca z własnym genogramem, terapia własna.                                                                                               Prywatnie lubię przyrodę, spacery, aktywność. Cenię dobrych ludzi wokół mnie.  Marzę, planuję i cieszę się byciem w tu i teraz. Człowiek(a) trzech kotów. 

 

Prowadzę psychoterapię dla osób dorosłych, psychoterapię par  oraz coachipo

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci o 10 roku życia i młodzieży. 

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy bliskie mi są techniki z III fali oraz elementy treningu umiejętności społecznych. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego klienta i podążanie za nim w procesie zmiany. Moim hasłem przewodnim w pracy jest „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”.
Kluczowe w mojej edukacji:
– Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS – w trakcie certyfikacji,
– Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych – studia podyplomowe, Oligofrenopedagogika,
– Uniwersytet Wrocławski – studia magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży,
– Studio Psychologiczne Joanna Węglarz – Trener TUS.
Głównie zajmuję się takimi trudnościami jak:
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
– zaburzenia odżywiania,
– niska samoocena.
Wolny czas staram się poświęcać swoim najbliższym.

Jestem dyplomowaną psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, na którym uzyskałam tytuł magistra psychologii o specjalnościach klinicznej i biznesowej. Obecnie realizuję studium Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

W pracy z drugim człowiekiem szczególnie ważna jest dla mnie relacja oparta na współpracy, zaufaniu, szacunku. Kieruję się otwartością i akceptacją wszelkich różnorodności.

Jako psycholożka towarzyszę przy procesie zmiany, koncentrując się na rozwiązaniach, odnajdywaniu oraz wzmacnianiu tego, co przybliża do ,,życia wartego przeżycia” pomimo doświadczanych trudności.  Z tego powodu chcę pomóc moim klientom nauczyć się sztuki akceptowania rzeczy, których nie można zmienić i wzmocnić ich siłę oraz odwagę do zmiany tego, na co mają wpływ. Jeśli szukasz takiego miejsca- mam nadzieję, że w kontakcie ze mną poczujesz się komfortowo, bezpiecznie i swobodnie.

Bardzo ważnym jest dla mnie kierowanie się kodeksem etycznym oraz praktyką opartą na dowodach naukowych. Wiedzę poszerzam i aktualizuję poprzez regularnie uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, ale przede wszystkim podczas kontaktu z drugim człowiekiem.

W swojej pracy wykorzystuję strategie wywodzące się z podejścia Terapii Akceptacji i Zaangażowania czyli techniki oparte na akceptacji, współczuciu, uważności.

Korzystam również z technik Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Narzędzia pracy dopasowuję uwzględniając indywidualne potrzeby klienta, aby udzielić mu skutecznej pomocy w możliwie najkrótszym czasie.

Swoją ofertę kieruję do osób dorosłych oraz młodzieży 15+ w obszarze pomocy psychologicznej.

Zapraszam Cię na spotkanie jeśli:

 • Potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, trudnymi emocjami, obniżoną samooceną i nastrojem, spadkiem motywacji
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej
 • Chcesz poszerzyć perspektywę patrzenia na problem, z którym obecnie się mierzysz

Prowadzę pomoc psychologiczną dla dorosłych oraz młodzieży 15+

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności psychologii rodziny, rozwoju i edukacji. Swoje kwalifikacje rozszerzyłam podczas studiów w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowym Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz Kursu Interwencji Kryzysowej organizowanego przez Grupę ARCAN.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami, które zdobywałam poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą w ZHP, następnie podczas praktyk studenckich i pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych i interwencyjnych. Jestem doświadczonym praktykiem w pracy z nieletnimi i dorosłymi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego współtworzyłam procedury wobec nieletnich w sytuacjach kryzysowych m.in dot. zaburzeń psychicznych, zachowań suicydalnych oraz ryzyka zażywania substancji psychoaktywnych.

W swojej pracy opieram się na podejściu integrującym różne nurty psychoterapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo – behawioralnej, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz systemowej.

Na pierwszym miejscu stawiam kontakt z dzieckiem, jego rodziną i ich wspólne dobro. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami dziecka. Uważam, że zrozumienie, zaufanie i partnerska atmosfera to podstawy pracy z dzieckiem i  rodziną, którą konsultuje. 

Prywatnie jestem mamą przedszkolaka. Ponad wszystko cenię aktywny wypoczynek i kontakt z przyrodą.

Prowadzę pomoc psychologiczną dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia  na Uniwersytecie
Wrocławskim. Swoje kwalifikacje poszerzyłam podczas studiów podyplomowych
nadających kwalifikacje pedagogiczne na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego
oraz Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami na
Uniwersytecie Wrocławskim. Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą, dziećmi i
rodzinami. Obecnie pracuję również jako psycholog w szkole podstawowej i
przedszkolu.

Lubię kontakt z drugim człowiekiem a w szczególności z dziećmi i młodymi ludźmi. Lubię słuchać tego, co inni mają do powiedzenia. Od wielu lat spędzam swój wolny czas na spotkaniach z ludźmi, gdzie mogę podzielić się swoim doświadczeniem. Uwielbiam obozy narciarskie, wędrowne, wspólne muzykowanie, oglądanie dobrego filmu i następnie rozmowę na jego temat. Widzę jak wiele mi to daję – lubię się uczyć. 

Główne obszary, którymi się zajmuję:

– zaburzenia lękowe,
– napady lękowe,
– zaburzenia nastroju
– niska samoocena
– trudności wychowawcze
– wzrost poziomu agresji w stosunku do otoczenia lub
samego siebie,
– wycofywanie się z kontaktów społecznych,
– trudności w budowaniu relacji z rówieśnikami,
– nadmierna nieśmiałość,
– wysoki poziom stresu.

Prowadzę pomoc psychologiczną dla dzieci w wieku od 10  lat 

oraz pomoc dla młodzieży

 

Prowadzę terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie psychologiczne dla dorosłych i dla  młodzieży od 15 roku życia. 

Jestem psychologiem oraz specjalistą psychoterapii uzależnień. 

W psychoterapii uzależnień wykorzystuje różnorodne techniki i metody, dostosowując je do indywidualnych potrzeb oraz możliwości pacjentówSpecjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi zarówno behawioralnie jak i od substancji psychoaktywnych oraz osobami współuzależnionymi jak również z syndromem DDA/DDD (zaburzenia funkcjonowania związanych wychowaniem).Pracuję także z młodzieżą eksperymentującą z używkami lub nadmiernie korzystających z  gier komputerowych, telefonu, Internetu. Prowadzę konsultacje rodzinne związane z problemem uzależnień. 

Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałem prowadząc terapię grupową i indywidualną, dotykałem ludzkiego cierpienia związanego z uzależnieniem. Bliska jest mi perspektywa patrzenia na uzależnienia widziana oczami Gabora Mate:” Uzależnianie to raczej poszukiwanie ulgi od cierpienia niż gonienie za przyjemnością”. Szukam zasobów, motywacji, źródeł cierpienia i sposobów prowadzących do trwałej zmiany i poprawy jakości życia.

W pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa i terapeuty uzależnień, dbając o bezpieczeństwo i zaufanie klienta. Poddaję swą pracę superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (PTS).

Oferuję swą pomoc jeżeli:

 •   doświadczasz uzależnienia od substancji,
 • doświadczasz uzależnienia od czynności (uzależnienia behawioralne)
 •  masz doświadczenie wzrastania w domu z nałogiem lub przemocą,
 •  jesteś młodą osobą która eksperymentuje z substancjami lub jej rodzicem,
 •  jesteś młodą osobą, która nadmiernie używa, bądź jest uzależniona od telefonu, gier komputerowych i Internetu lub  nastroju,
 •  doświadczasz trudności w relacjach z innymi ludźmi, w tym z tworzeniem bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi,
 •   doświadczasz trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami,
 •  przeżywasz kryzys w związku,
 •   poszukujesz poprawy jakości życia.
Kluczowe w mojej edukacji

 •   Studium Psychoterapii Uzależnień w Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w Łodzi
 •  Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie – jednolite studia magisterskie z psychologii, ścieżka specjalizacyjna z psychoterapii,
 • Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w Łodzi, Terapia pogłębiona w uzależnieniach – roczny kurs dla terapeutów uzależnień 160 godz., w trakcie
 •   Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w Łodzi – Współuzależnienie – praktyka pomagania,
 •   Instytut Psychologii Zdrowia (IPZ) – Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi,
 • Fundacja Praesterno w Warszawie – Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych
 •   Fundacja Praesterno w Warszawie – Diagnoza e-uzależnień,
 •   Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych Akademia Psyche w Krakowie – Psychologiczna Diagnoza Kliniczna Zróżnicowanych Form Patologii Osobowości,
 • PSYCHOTEST Szkolenie dla Specjalistów w Elblągu – Depresja – specjalistyczne szkolenie dotyczące postępowania diagnostycznego u pacjentów z podejrzeniem zaburzeń afektywnych,


Prywatnie kocham kolarstwo gravelowe, jogging i spanie w lesie w hamaku gdzie ładuję baterie.

Prowadzę: pomoc psychologiczną dla młodzieżypomoc psychologiczną dla dorosłych i terapię uzależnień

 

 

Jestem psychologiem z dyplomem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pracuję z młodzieżą i z osobami dorosłymi.
Podczas konsultacji psychologicznych koncentruję się na określeniu problemu
i możliwościach jego rozwiązania.
Mam doświadczenie w pracy z osobami będącymi w kryzysach związanych ze stratą, depresją i zmianami życiowymi.
W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest też spektrum autyzmu.
Swój wolny czas spędzam z rodziną.
Wykształcenie zdobywałam na uczelniach wyższych w Ukrainie: Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej (fizjoterapeuta) oraz Lwowskim Uniwersytecie Narodowym Iwana Franka (psychologia). Ukończyłam szkolenie z integracji sensorycznej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jestem dogoterapeutą, pracuję za swoim psem – labradorem Lordem. Pracowałam jak psycholog w centrum fizjoterapii i medycyny bólu „Innovo” we Lwowie, fizjoterapeuta w centrum edukacyjno-rehabilitacyjnym „Dzerelo”, jako wykładowca prowadziłam kurs „Fizjoterapia w pediatrii” na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym pomagając im rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Zajmuję się następującymi obszarami:
 • konsultacje dotyczące rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • integracja sensoryczna,
 • zajęcia mające na celu rozwój procesów pamięci, uwagi, myślenia i logiki.
 • dogoterapię
Prywatnie jestem mężatką, wychowuję trójkę dzieci. Lubię zwierzęta, jestem szczęśliwą posiadaczką Labradora. Lubię podróżować, poznawać nowe miasta, spacerować po lesie, czytać książki. Prowadzę sesje/zajęcia w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim. Prowadzę: integrację sensoryczną, zajęcia sensoryczno – grafomotoryczne, konsultacje dotyczące rozwoju psychofizycznego dziecka.

Moje doświadczenie zawodowe to prawie 20 – letnia praca w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, nauczyciela języka polskiego. Swoją karierę w szkolnictwie rozpoczynałem, jako absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska. Jako nauczyciel języka polskiego zacząłem pracę w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Szybko zorientowałem się, że warunkiem skutecznego nauczania młodzieży jest połączenie sfery dydaktycznej z wychowawczą. Dlatego, po ukończeniu kolejnych studiów na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, jako pedagog szkolny, skupiłem się na udzielaniu pomocy psychologicznej i wspieraniu emocjonalnym młodzieży w tym trudnym dla nich okresie życia. Aby jeszcze lepiej pracować z młodzieżą ukończyłem jeszcze podyplomowe studia  – Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Okazało się, że właściwe podejście do młodego człowieka, próba wczucia się w jego sytuację, a przede wszystkim zburzenie niewidzialnego, aczkolwiek bardzo solidnego muru, przeszkadzającego w relacjach pomiędzy uczniem a nauczycielem, przynosi skuteczne rezultaty.

Młodzież, z którą współpracuję przez szereg lat dobrze wie, że drzwi mojego gabinetu są zawsze dla niej otwarte. Często przekraczają je ci, którzy szukają zrozumienia, czują się samotni, a ich życie przesłania mrok…

Z czasem, by oferta dla moich młodych przyjaciół była jeszcze bardziej kompleksowa, uzupełniłem swoje wykształcenie o stopień doradcy zawodowego na Uniwersytecie Zielonogórskim, próbując wspólnie znajdywać z nimi nieodkryte dotąd zainteresowania i wskazywać szereg możliwości.

Prócz tego, jestem również wieloletnim wychowawcą świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym, gdzie koncentruję się na pracy z dzieckiem pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych.

W ostatnich latach zacząłem się dzielić swoim doświadczeniem, prowadząc zajęcia dla wychowawców, pedagogów i przyszłych nauczycieli jako wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

Czujesz się samotny, ogarnia Cię bezsilność, masz problemy z relacjami z bliskimi, nie czujesz się dobrze w gronie rówieśników – przyjdź, spotkaj się, pogadaj! Wspólnie postaramy się pokonać przeszkody, które stawia przed nami życie!

Zapraszam młodzież na spotkania – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe dla młodzieży. 

Zainteresowanie drugim człowiekiem, poznanie go i kształtowanie w nim kompetencji miękkich w duchu coachingu to moja codzienna praca. Studia w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich, a później w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, pozwoliło mi przede wszystkim poznać siebie, jak również usystematyzować wiedzę na temat zdolności poznawczych człowieka od dziecka po osobę dorosłą. Moje zainteresowania dotyczące działania mózgu doprowadziły mnie do uzyskania certyfikatów – technika QEEG (badania jakościowego Przepływu fal mózgowych) oraz trenera biofeedbacku i technik mindfulness dla dzieci i dorosłych.

Specjalizuję się w treningach antystresowych, prowadzę także warsztaty grupowe radzenia sobieze stresem, gdzie uczestnicy poznają różnorodne techniki relaksacyjne oraz uczą się prawidłowego, zdrowotnego oddechu. Warsztaty mndfulness prowadzone w naszej placówce zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, pomagają przede wszystkim uporać się ze stresem, zrozumieć swoje emocje oraz emocjonalne mechanizmy zachodzące w ciele, ale też poprawić koncentrację uwagi i pozytywnie wpłynąć na kreatywność. To wyjątkowe spotkania, które poprawiają jakość życia w każdym wieku.

Ponadto jestem trenerem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym. Pracuję również jako trener wewnętrzny w dużej firmie Telekomunikacyjnej, z pasją i zaangażowaniem prowadzę warsztaty i szkolenia dla firm.

Jestem również trenerem działającym w Fundacji Marka Kamińskiego – to międzynarodowy program motywacyjno – rozwojowy dla młodzieży tworzony w oparciu o metodę Biegun.

Lubię się uczyć, dlatego ciągle podnoszę swoje kwalifikacje i szukam nowych wyzwań zawodowych.

Kluczowe szkolenia w mojej edukacji:

 • Mediacje,
 • Szkolenie TUS,
 • Coaching,
 • Praca z grupą terapeutyczną,
 • Techniki Motywacji

Prywatnie kocham zwierzęta, często angażuję się w akcje pomocowe dla bezdomnych psów i kotów. Czynnie wspieram ratowanie koni przed rzeźnią.  Cenię sobie kontakt z naturą, szczególnie kocham pływanie i nurkowanie. Lubię poznawać rozmaite kultury i zwiedzać wyjątkowe miejsca. Marzę o tym, aby kiedyś zamieszkać w Hiszpanii w miasteczku Alicante.

Przeprowadzam diagnozę QEEG,  treningi Mindfulness i doradztwo zawodowe

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Specjalizuję się w pracy z dziećmi, także tymi ze spektrum autyzmu i ADHD..

Ukończyłam podyplomowo Edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis w Nowym Sączu. Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych, do których kompetencje uzyskałam kończąc szkolenie Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i osób dorosłych oraz Trener TUS osób w spektrum autyzmu. . Ponadto ukończyłam szkolenia Terapia Metodą Warnkego oraz HEG Biofeedback w Terapii Osób ADHD i ADD.

Pasjonuję się psychologią rozwojową oraz poznawaniem różnych technik relaksacyjnych. 

Jestem osobą wrażliwą, empatyczną oraz pozytywnie nastawioną do świata. Przez życie staram się iść  z uśmiechem na twarzy. Lubię poznawać nowych ludzi i z nimi pracować. Uważam, że poprzez pomoc drugiemu człowiekowi możemy zyskać najwięcej. Jestem ambitna, z każdej wykonywanej czynności próbuję czerpać wiedzę.

W mojej pracy skupiam się na potrzebach oraz uczuciach moich podopiecznych. Staram się zapewnić im bezpieczeństwo, a w pracy tworzyć przyjazną atmosferę po to, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo, a uśmiech nieustannie gościł na ich twarzach.

Z zamiłowania jestem rękodzielniczką, dlatego hobbistycznie wykonuję kartki okolicznościowe. Moją wielką miłością jest muzyka, w wolnych chwilach śpiewam i gram na pianinie. Muzyka jest dla mnie lekarstwem dla duszy i, bez wątpienia, oazą oraz ucieczką od codzienności. 

Prowadzę sesje biofeedback, treningi metodą Warnkego oraz treningi radzenia sobie ze stresem.

 

Prowadzę sesje biofeedback, treningi metodą Warnkego oraz treningi radzenia sobie ze stresem.

Od zawsze wiedziałam, że chciałabym pracować z drugim człowiekiem i pomagać innym w rozwijaniu osobistego potencjału, dlatego zdecydowałam się studiować coaching w Collegium da Vinci w Poznaniu. Studia wzbogaciły mnie o wiedzę psychologiczną i pogłębiły moją samoświadomość. Kolejnym krokiem było zdobycie wiedzy dotyczącej prowadzenia treningów biofeedback oraz treningów antystresowych. Ciągle poszerzam wiedzę, jestem ciekawa świata i ludzi. Ukończyłam certyfikowany kurs „Kluczowe kompetencje w praktyce certyfikowanego coacha”, HEG Biofeedback w terapii ADHD i ADD oraz RSA Biofeedback. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę studiując psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszystko, czego się uczę chciałabym przekazywać dalej.  Jestem pewna tego, że znając swoje mocne strony i ograniczenia można dokonywać świadomych wyborów w zgodzie ze sobą i osiągać satysfakcję z życia. Gdy pojawiają się trudne momenty na mojej drodze w łapaniu dystansu pomaga mi wiedza actowa. Staram się praktykować uważność, na co dzień przy małych czynnościach takich jak spacer po lesie.

Jestem osobą pełną empatii. Do swojej pracy podchodzę z zaangażowaniem i z uważnością na drugą osobę. Uwielbiam pracować z ludźmi pełnymi pasji to dodaje mi wiatru w żagle. Kocham zwierzęta, bez nich świat byłby dla mnie bez wyrazu.

Prywatnie stawiam na aktywny wypoczynek między innymi: pływanie, jazda na rolkach zawsze w dobrym towarzystwie. Cenię sobie kontakt z naturą, uwielbiam wędrówki po leśnych ścieżkach z moją towarzyszką borderką Molly. Jednak bezsprzecznie najczęstszym sportem jaki uprawiam to zabawa z moim psem w ogrodzie.

Prowadzę sesje biofeedback, treningi antystresowe oraz coaching dla młodzieży.

Jestem Absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w  Lublinie 

Uzyskałam tytuł mgr psychologii o specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna .

Ukończyłam pięcioletnie szkolenie psychoterapeutyczne  w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie. 

Psychoterapia nurt Poznawczo – Behawioralna z elementami Psychodynamicznymi  .

W kontakcie z drugim człowiekiem ważna dla mnie jest szczera relacja , oparta na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W procesie terapii moją rolą jest aktywne towarzyszenie drugiej osobie do momentu osiągnięcia  zamierzonego celu.  Wykorzystuję techniki terapii poznawczo  behawioralnej i Dialog Motywujący. Narzędzia terapeutyczne dopasowuję  indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Jako psychoonkolog wspieram osoby chore onkologicznie, a także ich bliskich w trakcie całej drodze choroby .Udzielam wsparcia i pomocy w procesie przeżywania żałoby. 

Swoją ofertę kieruję dla osób dorosłych od 18 roku życia

Głównie zajmuję się takimi trudnościami jak

 • depresja ,
 • lęki,
 • problemy ze snem ,
 • natręctwa
 • pomoc w kryzysach życiowych
 • radzenie sobie ze stresem
 • wsparcie chorym onkologicznie i im bliskim

Kluczowe w mojej edukacji:

 • studia magisterskie kierunek psychologia – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie .
 • Szkolenie 5 letnie Psychoterapeutyczne  Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna z elementami Psychodynamicznyczmi z FRPIP w Warszawie .
 • Podyplomowo Uj Psychoonkologia w Praktyce Klinicznej .
 • Podyplomowo Psychoterapia Par i Małżeństw Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii prof.Orwid w Krakowie .

Moją pasją jest czytanie książek , rozwój osobisty i zawodowy .

Z naszej pomocy warto skorzystać, gdy

– chorujesz na depresję
– dotykają Cię stany lękowe
– Ty lub Twoje dziecko borykacie się z ADHD
– nie radzisz sobie ze stresem
– odczuwasz brak energii, motywacji, chęci do życia
– jest Ci trudno z powodu niskiej samooceny
– borykasz się z problemami w relacjach
– przeżywasz żałobę
– jesteś po rozstaniu, rozwodzie
– odczuwasz trudności w związku
– chcesz popracować nad swoją motywacją
– potrzebujesz porady rodzicielskiej
– szukasz pomocy dla swojego dziecka w poradzeniu sobie z trudnościami
– chcesz poczuć się dobrze, zrozumieć siebie
– potrzebujesz porady dotyczącej wyboru zawodu oraz dalszej edukacji
– masz problemy zdrowotne
– cierpisz na bezsenność
– trudno Ci się skoncentrować
– nie radzisz sobie ze stresem
– chcesz czuć się dobrze
– chcesz osiągać świetne wyniki w sporcie
– pragniesz życia spełnionego i szczęśliwego

Zauważyłeś/aś u siebie któryś z powyższych symptomów?