fbpx

Integracja sensoryczna

Przydatne informacje

Dla dzieci z takimi problemami jak:

 • opóźniony rozwój mowy, wada wymowy
 • kłopoty z czytaniem i pisaniem
 • trudności z koncentracją uwagi
 • zaburzenia równowagi
 • nadmierna ruchliwość, nadaktywność
 • zbytnia powolność podczas wykonywania codziennych czynności
 • nieśmiałość
 • unikanie zabaw ruchowych
 • obniżona sprawność ruchowa
 • choroba lokomocyjna
 • problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)
 • trudności z zabawami manualnymi
 • trudności z jedzeniem, preferowanie tylko określonych struktur pokarmów
 • nadwrażliwość dotykowa ( na metki, ubrania, dotyk)
 • niedowrażliwość dotykowa
 • brak umiejętności dostosowania odpowiedniej siły do wykonywanej czynności
 • zbyt duża lub zbyt mała wrażliwość na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • niedowidzenie
 • niedosłyszenie
 • spektrum autyzmu
 • zespół Downa
 • dla dzieci zdrowych jako wspomaganie rozwoju
JEŚLI TERAPEUTA UZNA ZA ZASADNE  ORAZ NIE BĘDZIE PRZECIWSKAZAŃ ZE STRONY DZIECKA I RODZICA W ZAJĘCIACH MOŻE UCZESTNICZYĆ PIES DOGOTERAPEUTA – LABRADOR 

Dla dzieci z takimi problemami jak:

 • opóźniony rozwój mowy, wada wymowy
 • kłopoty z czytaniem i pisaniem
 • trudności z koncentracją uwagi
 • zaburzenia równowagi
 • nadmierna ruchliwość, nadaktywność
 • zbytnia powolność podczas wykonywania codziennych czynności
 • nieśmiałość
 • unikanie zabaw ruchowych
 • obniżona sprawność ruchowa
 • choroba lokomocyjna
 • problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)
 • trudności z zabawami manualnymi
 • trudności z jedzeniem, preferowanie tylko określonych struktur pokarmów
 • nadwrażliwość dotykowa ( na metki, ubrania, dotyk)
 • niedowrażliwość dotykowa
 • brak umiejętności dostosowania odpowiedniej siły do wykonywanej czynności
 • zbyt duża lub zbyt mała wrażliwość na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • niedowidzenie
 • niedosłyszenie
 • spektrum autyzmu
 • zespół Downa
 • dla dzieci zdrowych jako wspomaganie rozwoju
JEŚLI TERAPEUTA UZNA ZA ZASADNE  ORAZ NIE BĘDZIE PRZECIWSKAZAŃ ZE STRONY DZIECKA I RODZICA W ZAJĘCIACH MOŻE UCZESTNICZYĆ PIES DOGOTERAPEUTA – LABRADOR 
 • znajomość schematu ciała
 • koordynację obu stron ciała
 • prawidłową koordynację oko-ręka
 • właściwe planowanie motoryczne
 • odpowiedni poziom aktywności
 • zmniejszenie lub obniżenie wrażliwości sensorycznej
 • prawidłowe wzorce motoryczne
 • poprawę stabilności emocjonalnej
 • poprawę koncentracji uwagi
 • lepsze radzenie sobie z wyzwaniami przedszkolnymi i szkolnymi

Świadomość dobrego zaopiekowania się swoim dzieckiem i dbałością o jego rozwój – pod opieką doświadczonego psychologa i fizjoterapeuty.

Rozpoczęcie zajęć poprzedza diagnoza – rozmowa z rodzicami i  obserwacja dziecka. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Częstotliwość zajęć ustalana jest wspólnie z rodzicami dziecka.

Zajęcia mają formę zabawy. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczą.

Integracja sensoryczna Ostrów Wielkopolski
Oferta przypadła Ci do gustu?
Zadzwoń i zapisz dziecko na zajęcia
tel: 783 031 083