fbpx

Grupa wsparcia dla młodzieży

Przydatne informacje

Nasz grupa wsparcia jest dla młodzieży w wieku 15-18 lat borykającej się z problemami typowymi dla okresu dojrzewania – smutek, złość, zmienność nastrojów, brak motywacji, problemy z komunikacją z dorosłymi, poczuciem niezrozumienia, osamotnienia, niechęcią do szkoły, nie radzeniem sobie z nadmiarem obowiązków itp.

Poznajmy się! Pierwsze spotkanie odywa się indywidualnie z naszymi specjalistami – to krótkie 10-15 minutowe spotkanie, na którym będziemy mogli się poznać. Osoby niepełnoletnie przychodzą na pierwsze spotkanie z rodzicem/opiekunem.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

Pamietaj, że nasz grupa jest grupą wsparcia, nie terapeutyczną.

Sesje są całkowicie poufne, z wyjątkami:

  • kiedy prawo obliguje do zawieszenia zasad poufności,
  • istnieje zagrożenie życia lub zdrowia.

WAŻNE! Pierwsze spotkanie odbywa się wspólnie z rodzicem/opiekunem.

Nie zapisujemy leków. Jeśli przyjmujesz leki koniecznie powiedz o tym na naszym pierwszym spotkaniu. Decyzję o stosowaniu leków podejmuje psychiatra i to on jest odpowiedzialny za przypisywanie recept.


Dbając o jakość naszych usług oraz szanując czas zarówno naszych specjalistów, jak i klientów informujemy o obowiązujących zasadach potwierdzania oraz odwoływania wizyt:

– swoją nieobecność na sesji klient zobowiązany jest odwołać minimum 48 godzin przed umówioną wizytą,

– jeśli klient nie odwoła wizyty i nie pojawi się w umówionym terminie zostanie wykreślony z listy klientów, bez możliwości ponownego zapisania się,

– jeśli klient odwoła sesję później niż 48 godzin przed planowaną wizytą, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za połowę nieodbytej sesji. Nie uregulowanie należności jest równoznaczne z wykreśleniem z listy klientów, bez możliwości ponownego zapisania się,

– staramy się być wyrozumiali – o wyjątkowych sytuacjach losowych rozmawiamy indywidualnie,

– zawsze dzwonimy i potwierdzamy nowych klientów (pierwszą wizytę), brak kontaktu z klientem (nie odbieranie telefonu, nie odpisywanie na sms) jest równoznaczne z odwołaniem wizyty oraz z wykreśleniem z listy klientów, bez możliwości ponownego zapisania się,

Odwołanie sesji telefoniczne lub sms nr 783 031 083.

W przypadku spóźnienia się klienta na sesję czas spotkania NIE ULEGA przedłużeniu.

Do naszej pracy podchodzimy odpowiedzialnie i tego samego oczekujemy od naszych klientów, staramy się jak najlepiej dbać o dobro naszych klientów i specjalistów.

Do naszych specjalistów rosną kolejki osób oczekujących – nie przychodząc na wizytę, uniemożliwiasz skorzystanie z wizyty przez osobę, która tego potrzebuje.

Dziękujemy za zrozumienie 🙂

Zespół Perspektywy

Oferta przypadła Ci do gustu?