fbpx

Biofeedback Ostrów Wielkopolski

Przydatne informacje

Pojedyncza sesja trwa 50 minut, na samym początku terapii wskazane jest uczestnictwo dwa razy w tygodniu. W późniejszym czasie treningi odbywają się raz w tygodniu. Ustalenie długości trwania treningów jest kwestią indywidualną, zależną od rodzaju i stopnia problemów, wieku uczestnika i kilku innych czynników.

Nasze pierwsze konsultacje mają za zadanie dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb uczestnika. Wykonujemy badanie diagnostyczne, które rejestruje fale mózgowe w różnych lokalizacjach mózgu. Wskazane jest, aby na początku wykonać badanie QEEG, czyli ilościowy pomiar aktywności elektrycznej mózgu. Dzięki temu terapia Biofeedback jest skuteczniejsza
i szybsza, bowiem jest dopasowana do deficytów w konkretnej lokalizacji. Badanie QEEG jest dodatkowo płatne i można je wykonać u nas, lub przynieść raport QEEG wykonany w innej placówce.

Kolejne sesje odbywają się według indywidualnie ustalonego programu, raz lub dwa razy w tygodniu. Jedna sesja trwa 50 minut. Po 10 sesjach przeprowadzamy tzw. raport trendu pokazujący postęp uczestnika i ustalający szacunkowy czas trwania terapii.

Czekając na dziecko, które korzysta z biofeedback możesz zadbać o swój wygląd i zdrowie korzystając z promocyjnej oferty na tlenoterapię specjalnie dla opiekunów i osób towarzyszących naszych pacjentów, sprawdź to!

Osoby zdrowe – dla usprawnienia funkcji poznawczych, koncentracji i pamięci, poprawy jakości snu – 20 spotkań.

ADHD, zaburzenia uwagi, Spektrum Aspergera, autyzm, dysleksja, zaburzenia osobowości – 30-40-60 spotkań.

Porażenie mózgowe, afazja, padaczka, upośledzenie umysłowe, zespół Touretta – powyżej 60 spotkań.

Terapia  EEG Biofeedback wymaga cierpliwości i zaangażowania. Może przynieść bardzo pożądane rezultaty nawet w ciężkich przypadkach jednak warunkami jest systematyczność, zaangażowanie oraz odpowiednia ilość ćwiczeń.

Dzieci

Z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np. nadpobudliwości psychoruchowej, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeniami uwagi i pamięci, problemami logopedycznymi, tikami, zespołem Tourett’a, ADHD, ADD.

Maturzyści

Na poprawę koncentracji uwagi, lepsze zdolności uczenia się, trening pamięci. Dowiedz się więcej.

Sportowcy

Koncentracja na celu, motywacja do działania, techniki relaksacyjne, zapobieganie stresowi. Dowiedz się więcej.

Dorośli

Przy zaburzeniach snu, niskiej odporności na stres, wspomagająco w stanach depresyjnych i lękowych oraz zaburzeniach obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeniach psychosomatycznych, migrenach, poprawia umiejętność relaksacji. Dowiedz się więcej.

Dbając o jakość naszych usług oraz szanując czas zarówno naszych specjalistów, jak i klientów informujemy o obowiązujących zasadach potwierdzania oraz odwoływania wizyt:

– swoją nieobecność na sesji klient zobowiązany jest odwołać minimum 48 godzin przed umówioną wizytą,

– jeśli klient nie odwoła wizyty i nie pojawi się w umówionym terminie zostanie wykreślony z listy klientów, bez możliwości ponownego zapisania się,

– jeśli klient odwoła sesję później niż 48 godzin przed planowaną wizytą, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za połowę nieodbytej sesji. Nie uregulowanie należności jest równoznaczne z wykreśleniem z listy klientów, bez możliwości ponownego zapisania się,

– zawsze dzwonimy i potwierdzamy nowych klientów (pierwszą wizytę), brak kontaktu z klientem (nie odbieranie telefonu, nie odpisywanie na sms) jest równoznaczne z odwołaniem wizyty oraz z wykreśleniem z listy klientów, bez możliwości ponownego zapisania się,

Odwołanie sesji telefoniczne lub sms nr 783 031 083.

W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję czas spotkania NIE ULEGA przedłużeniu.

Do naszej pracy podchodzimy odpowiedzialnie i tego samego oczekujemy od naszych klientów, staramy się jak najlepiej dbać o dobro naszych klientów i specjalistów.

Do naszych specjalistów rosną kolejki osób oczekujących – nie przychodząc na wizytę, uniemożliwiasz skorzystanie z wizyty przez osobę, która tego potrzebuje.

Dziękujemy za zrozumienie 🙂

Zespół Perspektywy

Biofeedback Ostrów Wielkopolski
Oferta przypadła Ci do gustu?