Zasady

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS SPOTKAŃ Z NASZYMI SPECJALISTAMI

1. Sesja trwa 50 minut.
2. Sesje są całkowicie poufne (wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia oraz sytuacje regulowane prawem).
3. Obowiązuje nas zasada szczerości – dzięki temu możemy Ci pomóc.
4. W przypadku spotkań cyklicznych klient zobowiązany jest do poinformowania specjalisty o zamiarze zakończenia spotkań najpóźniej na sesji poprzedzającej ostatnie spotkanie, aby specjalista mógł zakończyć i podsumować proces.
5. W przypadku, gdy jedna ze stron zamierza odwołać spotkanie, zobowiązuje się powiadomić o tym najpóźniej 24 godziny przed planowaną sesją.
- W sytuacji nie stawienia się klienta na wizytę w zaplanowanym terminie lub odwołania wizyty w przeciągu 24 godzin od planowanego spotkania, ponosi on całkowity koszt sesji.
- W przypadku odwołania wizyty przez specjalistę później niż 24 godziny przed planowaną sesją klient nie płaci za kolejną sesję.
6. 
W przypadku spóźnienia się klienta na sesję czas spotkania nie ulega przedłużeniu.
7. Osoby do 18 roku życia przychodzą na spotkania z opiekunem – wraz ze specjalistą decydują, czy opiekun uczestniczy w spotkaniach.

Nie zapisujemy leków. Jeżeli przyjmujesz leki koniecznie powiedz o tym na pierwszym spotkaniu.