Warto wiedzieć

Psycholog, psychoterapeuta - to nie to samo!

Psycholog
to absolwent 5-letnich studiów magisterskich (zgodnie z ustawą z dn. 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów). Jest uprawniony do diagnostyki, profilaktyki i udzielania podstawowej pomocy psychologicznej.
Podstawowy czas kształcenia w zawodzie psychologa to 5 lat.
PSYCHOLOG NIE POSIADA KOMPETENCJI ORAZ UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA PSYCHOTERAPII.

Psychoterapeuta
to absolwent studiów magisterskich oraz kilkuletniej (zazwyczaj 4 lub 5-cio letniej) szkoły psychoterapii. Posiada uprawnienia oraz wiedzę do prowadzenia psychoterapii. Kieruje się kodeksem etyki, stawiającym dobro pacjenta na pierwszym planie. Praktykowanie zawodu psychoterapeuty wymaga przygotowania osobowościowego.
Droga edukacyjna psychoterapeuty składa się ze szkolenia teoretycznego i praktycznego, doświadczeń własnej psychoterapii oraz regularnej superwizji.
Podstawowy czas kształcenia w zawodzie psychoterapeuty to 10 lat (studia mgr + szkoła psychoterapii). Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskuje się po 2 roku psychoterapii, pod warunkiem kontynuowania nauki oraz korzystania z superwizji.