Tutoring

Myślenie o własnej edukacji czy rozwoju staje się coraz częstsze i jest bardzo ważne. 

Spotkanie z tutorem pomaga skupić się na tym myśleniu, określić cel, do którego się chce dążyć i sposoby, jak tego dokonać.

Tutoring to proces oparty na relacji mistrz-uczeń. Stwarza możliwości rozwoju człowieka i pełni jego potencjału. Tutor to mistrz, który stale dba o własny rozwój. Może to samo pokazać Tobie i stymulować Cię do efektywnego działania.

Weź udział w procesie – tutoring to Twoja szansa. Zadania i rezultaty to tylko efekty tej decyzji – tutoriale podkreślają podmiotowość podopiecznego i umożliwiają mu poczuć siłę sprawczą nad wizją życia na danym okresie. Jeśli chcesz nauczyć się planować pracę, działać, mimo trudności, umieć dostosować się do zmian, po prostu podążać drogą intelektu (rozum), etyki (dobro), estetyki (piękno) i rozwoju wewnętrznego (jedność), by stawać się coraz lepszym, skorzystaj z sesji indywidualnych.

Zapraszam – bo cel celem, jednak droga też jest ważna.