Tutoring

Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszą częścią całej wędrówki. Trudniej jest bowiem zmotywować się do samego działania, niż mierzyć się z jego konsekwencjami. Jednak bez działania świat nadal stałby w miejscu, a znane nam innowacje byłyby tylko sennymi marzeniami.

POLECAMY CI TUTORING, GDY:

Chcesz zbudować poczucie własnej wartości i sprawczości

Chcesz działać i wytrwać w działaniu

Potrzebujesz wsparcia w drodze do celu

Potrzebujesz Mentora, który będzie Ci towarzyszyć w pracy, nauce

Potrzebujesz pomocy aby dobrać właściwe środki i metody działania

Chcesz aby ktoś Cię wysłuchał i doradził