Dzięki sesjom coachingowym u  Elizy Wolańczyk ja i moja firma wspięliśmy się na kolejny stopień rozwoju. To zadziwiające, że dopiero kiedy zaczęłam odbywać sesje coachingowe  zaczęłam robić to co podświadomie wiedziałam, że powinnam robić, ale nie robiłam. Dzięki coachowi Eliza Wolańczyk ja i moja firma sięgamy wyżej, widzimy więcej.