Bezpłatne studia podyplomowe

opis

Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

kwestie organizacyjne

dotyczące studiów na kierunku ``Doskonalenie kompetencji wychowawczych``

Program studiów obejmuje:

260 godzin  zajęć dydaktycznych składających się na:

 • 200 godzin zajęć stacjonarnych w soboty i niedziele
 • 60 godzin zajęć w formie e-learningu

Przedmioty realizowane w ramach zajęć:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na 80% zajęć oraz przygotowanie pracy dyplomowej w formie prezentacji multimedialnej, związanej z programem studiów.

Perspektywa

ul. Kaliska 35A
63-400 Ostrów Wielkopolski

uczestnicy studiów są zwolnieni z opłat

WRZESIEŃ

 • 9 - 10 września
 • 16 - 17 września
 • 23 - 24 września
 • 30 września

PAŹDZIERNIK

 • 01 października
 • 7 - 8 października
 • 14 - 15 października
 • 21 - 22 października
 • 28 - 29 października

LISTOPAD

 • 4 - 5 listopada
 • 18 - 19 listopada
 • 25 - 26 listopada

GRUDZIEŃ

 • 2 - 3 grudnia
 • 9 - 10 grudnia

dla studentów

Plan zajęć grupa 1 - ZMIANA 25.11/03.12 - Pobierz

Plan zajęć grupa 2 - Pobierz

Miejsce zajęć:

Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 35A (budynek byłego ING Banku Śląskiego)
Sale szkoleniowa 27-28 II piętro