Psychoterapia

Psychoterapia to metoda LECZENIA, polegająca na świadomym, celowym i programowym oddziaływaniu w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym, somatycznym i społecznym.

W pracy psychoterapeutycznej pracujemy, m.in. nad rozwiązaniem wewnętrznych konfliktów, usunięciem objawów, zmianą nieprzystosowawczych myśli, przekonań, nad emocjami, zachowaniami, relacjami klienta ze sobą i innymi osobami.

Terapię poprzedza konsultacja.

Dodatkowo w trakcie sesji można skorzystać z czujnika TPS, który zapisuje Twoje biosygnały.
Bezprzewodowy czujnik podłączony do jednego palca wykrywa i przesyła trzy dokładnie przebadane naukowo psychofizjologiczne markery zdrowia:
- zmienność rytmu serca,
- przewodność skóry
- temperaturę powierzchniową

Dzięki czujnikowi można sprawdzić jakie biosygnały wysyła nasze ciało oraz nauczyć się nad nim panować. Czujnik pozwala zapanować na oddechem, uspokoić się.

Spotkania odbywają się w przytulnym gabinecie, w atmosferze całkowitej dyskrecji.