Psychoterapia

Psychoterapia to metoda LECZENIA, polegająca na świadomym, celowym i programowym oddziaływaniu w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym, somatycznym i społecznym.

W pracy psychoterapeutycznej pracujemy, m.in. nad rozwiązaniem wewnętrznych konfliktów, usunięciem objawów, zmianą nieprzystosowawczych myśli, przekonań, nad emocjami, zachowaniami, relacjami klienta ze sobą i innymi osobami.

Terapię poprzedza konsultacja.

Spotkania odbywają się w przytulnym gabinecie, w atmosferze całkowitej dyskrecji.