Psychoterapia rodzinna

"Każdy człowiek jest inny ‒ dotyczy to po równi dzieci i dorosłych ‒ i dlatego trzeba szukać takich sposobów okazywania miłości innym, żeby mogła być przez nich odbierana jako miłość. Często się to nie udaje. Dlatego tak wiele par, które się kochają, nie potrafi żyć ze sobą razem. I dlatego też tak wielu rodziców, którzy naprawdę kochają swoje dzieci, codziennie je krzywdzi, mimo najlepszych i najczulszych intencji." [Jesper Juul „Zamiast wychowania“]

POLECAMY WAM PSYCHOTERAPIĘ RODZINNĄ, GDY:

- trudno porozumieć Wam się w rodzinie
- dochodzi między Wami do kłótni
- przechodzicie kryzys (na przykład chorobę, odejście, wyjazd jednego z członków rodziny)
- coś niepokojącego dzieje się z dzieckiem (nietypowe zachowania, izolacja, wagary, zaburzenia odżywiania itp.)
- chcecie lepiej ułożyć relacje rodzinne, nauczyć się komunikować ze sobą i rozumieć swoje potrzeby