Doradztwo zawodowe

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, który pomaga w zaplanowaniu kariery zawodowej, określa predyspozycje zawodowe, talenty i mocne strony. Celem porady jest pomoc w odpowiednim wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Usługa adresowana jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych pragnących poznać swoje predyspozycje zawodowe, zmienić zawód, znaleźć pracę, otworzyć działalność gospodarczą lub podjąć dalsze kształcenie. Poprzez wskazanie mocnych i słabych stron doradca pomaga ustalić, w jakim kierunku Klient powinien podążać, by osiągnąć satysfakcję zawodową. Pomagamy w napisaniu prawidłowego CV, listu motywacyjnego, stworzeniu indywidualnego planu działania. Pracę z Klientem wspieramy technikami coachingowymi.

Oferujemy także szkolenia grupowe dla osób poszukujących pracy z zakresu poruszania się po rynku pracy, aktywnych form poszukiwania pracy, aktywizacji zawodowej itp.