Rozwój osobisty

Proponowany przez nas cykl zajęć ukierunkowany jest na rozwój osobisty. Obejmuje on kilka podstawowych aspektów życia i relacji występujących na różnych płaszczyznach. Podstawą jest COACHING, czyli indywidualna współpraca z „trenerem”, który w trakcie spotkań pomoże odkryć źródła motywacji i zrozumieć, dlaczego niekiedy zdarza nam się utknąć w martwym punkcie kariery zawodowej. Nie można też zapominać o DORADZTWIE ZAWODOWYM, z którego skorzystać mogą zarówno osoby młode, stojące na początku swojej kariery, jak i pracownicy z wieloletnim stażem, pragnący uniknąć rutyny i poszukujący dla siebie nowych przestrzeni działania. Istotnym elementem rozwoju osobistego niekiedy staje się PSYCHOTERAPIA. Są to najczęściej cykle spotkań z terapeutą, które służyć mają większemu zrozumieniu barier niepozwalających nam osiągać zamierzone cele.

 

Coaching

Dynamiczny coaching to doskonały sposób na odkrycie swoich najsilniejszych stron i świadome ich wykorzystywanie w trakcie osiągania życiowych celów. To rozwiązanie wykorzystywane zarówno indywidualnie, przez klientów świadomie budujących swoją karierę, jak i grupowo, najczęściej przez firmy i organizacje.

Doradztwo zawodowe

Indywidualna konsultacja pozwala odkryć nie tylko merytoryczne przygotowanie do konkretnego zawodu, ale przede wszystkim potencjał osobowościowy, który może znaleźć swoją niszę na zupełnie innym obszarze, niż dotychczas przypuszczaliśmy. Doradztwo zawodowe to sposób na świadome kierowanie rozwojem.

Psychoterapia

Systematyczne spotkania z psychoterapeutą pozwalają wypracować umiejętność i motywację w poszukiwaniu rozwiązań. Uczą diagnozowania problemów oraz odnajdywania w sobie motywacji do ich rozwiązywania. Jako część rozwoju osobistego spotkania te dotykają kwestii związanych zarówno z życiem osobistym, jak i zawodowym.

Warsztaty rozwoju osobistego

Nasi klienci mogą skorzystać z warsztatów, które organizowane są regularnie i dotyczą różnych obszarów życia codziennego. Są to zarówno warsztaty dotykające spraw związanych z życiem osobistym i uczuciowym, karierą zawodową, jak i życiem rodzinnym.