Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów placówek oświatowych