Migrena

Migrena uważana jest za jeden z najcięższych i najbardziej uciążliwych bólów głowy. Mimo dużej częstości tego schorzenia - szacuje się, że zmagać się z migrenami może nawet aż 15 procent populacji - do dziś nie ustalono jednoznacznie, jakie są przyczyny migreny. Ryzyko pojawienia się migreny może zwiększać przemęczenie, silny stres czy niedostateczna lub nadmierna ilość snu. Ból ten powiązuje się też ze spożywaniem pewnych pokarmów oraz ze zmianą warunków atmosferycznych.

Teorii na pojawienie się migreny jest wiele, tak jak wiele jest sposobów na jej leczenie.

Poza leczeniem doraźnym, farmakologicznym w leczeniu migreny wykorzystywać można działania profilaktyczne, czyli zapobiegające występowaniu jej napadom. Tutaj pojawia się alternatywa w postaci światło terapii – nie farmakologiczna metoda naświetlania miejsca, w którym występuje ból przez 20 minut do momentu aż napady przestaną się pojawiać.