Zachowania opozycyjno – buntownicze u dzieci i młodzieży

hare-1631435_1920m

cele

  • nauczenie uczestników szkolenia rozpoznawania zachowań opozycyjno - buntowniczych
  • pokazanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami opozycyjno - buntowniczymi

tematyka

  1. Jak rozpoznać zaburzenia opozycyjno buntownicze?
  2. Przyczyny i charakterystyka zaburzeń zachowań
  3. Zaburzenia zachowania, a agresja
  4. Zaburzenia zachowania, bunt i negatywizm u dzieci i młodzież, ich znaczenie i możliwości zmiany
  5. Kompetencje dzieci i młodzieży z problemami agresji
  6. Rozpoznawanie funkcji zachowań agresywnych i zastępowanie konstruktywnymi formami oddziaływań
  7. Sposoby postępowania i pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Koszt: 190 zł za osobę
Informacje: biuro@perspektywa.eu, tel.604 888 983

Eliza Wolańczyk

z wykształcenia i zamiłowania trener kompetencji miękkich, psychoterapeuta w trakcie pięcioletniego kursu akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Akredytowany coach PCC ICF, doradca zawodowy i personalny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Ma na swoim koncie kilka tysięcy godzin pracy z ludźmi (indywidualnej i grupowej). Integruje różne metody psychologiczne. Stosuje techniki i narzędzia coachingu oraz psychoterapii. Takie połączenie przynosi klientom bardzo dobre efekty. Nie ustaje w rozwoju, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pisze artykuły z dziedziny rozwoju, bajki coachingowe oraz redaguje bloga na temat rozwoju osobistego. Autorka książki „Czego uczę się od zwierząt?”. Miłośniczka zwierząt i rozwoju osobistego.