Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

cele

  • Uświadomienie problemu depresji u dzieci i młodzieży
  • Nauczenie sposobów postępowania z dziećmi i młodzieżą z objawami depresji
  • Profilaktyka samobójstw

tematyka

  1. Depresja i obniżenie nastroju u dzieci i młodzieży - przyczyny, objawy, skutki
  2. Objawy depresji, a wiek dziecka
  3. Rodzinne i systemowe uwarunkowania depresji
  4. Stadia rozwojowe zaburzeń depresyjnych
  5. Symptomy depresji w środowisku szkolnym i rodzinnym
  6. Sposoby postępowania z dziećmi i młodzieżą z objawami depresji

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Koszt: 190 zł za osobę
Informacje: biuro@perspektywa.eu, tel.604 888 983

Eliza Wolańczyk

z wykształcenia i zamiłowania trener kompetencji miękkich, psychoterapeuta w trakcie pięcioletniego kursu akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Akredytowany coach PCC ICF, doradca zawodowy i personalny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Ma na swoim koncie kilka tysięcy godzin pracy z ludźmi (indywidualnej i grupowej). Integruje różne metody psychologiczne. Stosuje techniki i narzędzia coachingu oraz psychoterapii. Takie połączenie przynosi klientom bardzo dobre efekty. Nie ustaje w rozwoju, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pisze artykuły z dziedziny rozwoju, bajki coachingowe oraz redaguje bloga na temat rozwoju osobistego. Autorka książki „Czego uczę się od zwierząt?”. Miłośniczka zwierząt i rozwoju osobistego.