Umiejętności coachingowe w pracy menadżera

Szkolenie adresowane zarówno do menedżerów, kierowników i koordynatorów.

cele

 • Poprawa efektywności pracy.
 • Poprawa komunikacji z przełożonymi, współpracownikami, zwierzchnikami i klientami.
 • Nabycie umiejętności wspierania innych w realizacji zadań.
 • Nabycie umiejętności przydatnych w radzeniu sobie w różnych trudnych sytuacjach.

program

 • Czym jest coaching?
 • Założenia coachingu.
 • Najważniejsze umiejętności coachingowe: słuchanie, zadawanie pytań, odzwierciedlanie, obecność i ich rola w pracy z ludźmi.
 • Umiejętność dawania informacji zwrotnej.
 • Struktura rozmowy coachingowej i jej zastosowanie w pracy.
 • Model GROW jako przykład struktury rozmowy.
 • Coaching jako narzędzie podnoszenia efektywności pracy.
 • Coachingowe docenianie.
 • Coachingowy jako sposób na motywowanie pracownika.
 • Rozwiązywanie konfliktów przez coaching.