Twórcze metody rozwiązywania problemów

cele

 • Nauczenie członków zespołu twórczej współpracy.
 • Integracja pracowników.
 • Pokazanie narzędzi efektywnej pracy kreatywnej.
 • Kształtowanie nawyku twórczego poszukiwania rozwiązań.
 • Kształtowanie umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych.

program

 • Grupa, a zespół.
 • Pojęcie kreatywności i innowacyjności.
 • Stymulatory i inhibitory kreatywności zespołowej.
 • Korzyści z kreatywnej współpracy.
 • Cel indywidualny, a cel zespołowy.
 • Współpraca zamiast rywalizacji.
 • Narzędzia i techniki kreatywnej pracy zespołu.
 • Kreatywna praca nad realizacją celów.
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej.
 • Grupowe podejmowanie decyzji.