Trening kreatywności

cele

  • Rozwijanie umiejętności niestandardowego podejścia do zadań.
  • Rozwój giętkości, płynności i oryginalności myślenia.
  • Zapoznanie z niektórymi technikami twórczego rozwiązywania problemów
  • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań.
  • Rozbudzenie ciekawości poznawczej.
  • Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań.
  • Nauka samodzielności, błyskotliwości, rozbieżności w myśleniu twórczym i szukaniu.
  • Zachęcanie do podejmowania ryzyka naukowego, eksperymentowanie, planowanie działań.

program

Rozgrzewka twórcza - ćwiczenia wprowadzające do pracy twórczej oraz stymulujące płynność, giętkość i oryginalność myślenia.

Mordercy pomysłów – jak sobie z nimi radzić?

Twórcze widzenie świata – ćwiczenia myślenia pytajnego / ćwiczenia kształtujące umiejętności zadawania pytań, twórczego dziwienia się, poszukiwań, chęci poznania i eksplorowania nowych rzeczy, poszukiwania nowych problemów, odkrywczego formułowania i reformułowania pytań.

Twórcze łączenie – ćwiczenia myślenia kombinacyjnego / pobudzanie uczestników do kojarzenia ze sobą odległych rzeczy i idei w celu uzyskania nowej perspektywy w generowaniu twórczych rozwiązań.

Twórcze przekształcanie – ćwiczenia myślenia transformacyjnego / ćwiczenia twórczego przekształcania rzeczy i procesów tak, aby obiekt końcowy różnił się znacznie od obiektu wyjściowego.

Wykorzystanie twórczych metod w życiu codziennym i w pracy.