Szkolenia branżowe

Prawne

- Zabezpieczanie transakcji handlowych

 

Informatyczne

- Narzędzia informatyczne w pracy biurowej - podstawa obsługi komputera

Modelowanie przestrzenne, czyli szybkie prototypowanie - druk 3D z zajęciami praktycznymi

- Kurs programowania w językach graficznych

- Kurs komputerowy

- Rysunek techniczny

 

Kurs przygotowawczy do rekrutacji w policji

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Budownictwo, wystrój wnętrz

- Kosztorysowanie robót budowlanych – program NORMA PRO z teorią kosztorysowania

- Audytor sporządzający świadectwa charakterystyk energetycznych

 

Warsztaty umiejętności miękkich

- Negocjacje handlowe

E-marketing

- Kreatywność w biznesie

- Twórcze metody rozwiązywania problemów

- Umiejętności coachingowe w pracy menadżera

- Mosty zamiast murów, czyli skuteczna komunikacja interpersonalna

- Rozwiązywanie konfliktów

- Pracuj spokojnie i efektywnie

- Asertywność w życiu codziennym i zawodowym

- Profesjonalna obsługa klienta

- Budowanie i doskonalenie zespołu

- Co zrobić, żeby się chciało? Czyli o motywacji

 

Dla rad pedagogicznych

- Umiejętności coachingowe w pracy dyrektora szkoły

- Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela

- Pedagogika twórczości dla nauczycieli

- Trening kreatywności

- Radosny nauczyciel - zmotywowany uczeń

- Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci

- Lubiany nauczyciel. Jak zyskać sympatię ludzi i poprawić relacje?

- Jak pomóc dziecku w rozwijaniu samodyscypliny, odpowiedzialności i dobrego zachowania?

- Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

- Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

- Zachowania opozycyjno - buntownicze u dzieci i młodzieży

- Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

- Pozycje życiowe i gry psychologiczne w szkole

- Edukacyjna analiza transakcyjna w pracy nauczyciela

- Zarządzanie stresem i praca z emocjami w świetle analizy transakcyjnej

- Mowa werbalna i sygnały niewerbalne w kontakcie z uczniami i rodzicami w świetle analizy transakcyjnej