Szkolenia branżowe

Szkolenia otwarte oraz na zlecenie:

- Programowanie - dla nauczycieli przedszkolnych.

- Programowanie - dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

- Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

- Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

- Zachowania opozycyjno - buntownicze u dzieci i młodzieży

- Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

- Pozycje życiowe i gry psychologiczne w szkole

- Edukacyjna analiza transakcyjna w pracy nauczyciela

- Zarządzanie stresem i praca z emocjami w świetle analizy transakcyjnej

- Mowa werbalna i sygnały niewerbalne w kontakcie z uczniami i rodzicami w świetle analizy transakcyjnej

 

Szkolenia otwarte:

-Język migowy - rekrutacja trwa!

- Terapia ręki

- Szkolenie RODO- rekrutacja trwa!

- Zabezpieczanie transakcji handlowych 

 - Narzędzia informatyczne w pracy biurowej - podstawa obsługi komputera

Modelowanie przestrzenne, czyli szybkie prototypowanie - druk 3D z zajęciami praktycznymi

- Kurs programowania w językach graficznych

- Kurs komputerowy

- Kurs przygotowawczy do rekrutacji w policji

-Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

- Kosztorysowanie robót budowlanych – program NORMA PRO z teorią kosztorysowania

- Audytor sporządzający świadectwa charakterystyk energetycznych

 

Warsztaty zamknięte prowadzone na zlecenie:

- Negocjacje handlowe

E-marketing

- Kreatywność w biznesie

- Twórcze metody rozwiązywania problemów

- Umiejętności coachingowe w pracy menadżera

- Mosty zamiast murów, czyli skuteczna komunikacja interpersonalna

- Rozwiązywanie konfliktów

- Pracuj spokojnie i efektywnie

- Asertywność w życiu codziennym i zawodowym

- Profesjonalna obsługa klienta

- Budowanie i doskonalenie zespołu

- Co zrobić, żeby się chciało? Czyli o motywacji

 

Szkolenia dla rad pedagogicznych - zamknięte:

- Umiejętności coachingowe w pracy dyrektora szkoły

- Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela

- Pedagogika twórczości dla nauczycieli

- Trening kreatywności

- Radosny nauczyciel - zmotywowany uczeń

- Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci

- Lubiany nauczyciel. Jak zyskać sympatię ludzi i poprawić relacje?

- Jak pomóc dziecku w rozwijaniu samodyscypliny, odpowiedzialności i dobrego zachowania?