Rozwiązywanie konfliktów

cele

 • Nabycie wiedzy dotyczącej istoty konfliktu, rodzajów konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.
 • Poznanie narzędzi wspomagających efektywne zarządzanie konfliktami.
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania konfliktów.
 • Kształtowanie nawyku twórczego poszukiwania wielu rozwiązań.
 • Kształtowanie nawyku grupowego myślenia jako efektywnej metody rozwiązywania problemów.

program

 • Istota konfliktu.
 • Jak powstają konflikty?
 • Negatywne i pozytywne aspekty konfliktu.
 • Style reakcji na konflikt.
 • Pseudorozwiązania konfliktów.
 • Techniki wspomagające zarządzanie konfliktami.
 • Narzędzia rozwiązywania konfliktów.
 • Proaktywne podejście do sytuacji konfliktowych.
 • Zespół, a konflikt.