Radosny nauczyciel – zmotywowany uczeń

cele

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy dotyczącej psychologii pozytywnej.
 • Nabycie umiejętności dostrzegania własnego potencjału i potencjału uczniów.
 • Uzyskanie narzędzi do pracy nad zmianą przekonań negatywnych na pozytywne.
 • Kształtowanie postawy optymistycznej.
 • Spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy tego, co dobre, optymistyczne, co służy człowiekowi.
 • Sposoby na pokonywanie przeszkód i wyjścia z poczucia niemożności.

program

 • Podstawy optymizmu.
 • Kształtowanie postawy optymistycznej.
 • Pojęcie „uskrzydlenia”.
 • Zależność – radosny nauczyciel – zmotywowany uczeń.
 • Zarażanie optymizmem uczniów.
 • Style wyjaśniania i sposoby ich zmiany.
 • Koncepcja A. Eblisa i A. Becka. Jak możemy ją wykorzystać?
 • Zniekształcenia myśli.
 • Zaraźliwa moc myślenia.
 • Sposoby na pokonywanie przeszkód i wyjścia z poczucia niemożności.
 • Dostrzeganie i rozwijania własnych mocnych stron.
 • Dostrzeganie potencjału otoczenia.