Pracuj spokojnie i efektywnie

cele

 • Nauczenie uczestników szkolenia efektywnego wykorzystania czasu.
 • Nauczenie wyznaczania i realizacji celów.
 • Osiągnięcie balansu w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Uzyskanie dobrej efektywności pracy i czasu na odpoczynek.

program

 • Czas, jego znaczenie i koszt.
 • Projekt „spokój w pracy” – jak go wprowadzić?
 • Zasady i reguły skutecznego planowania.
 • Planowanie w dłuższej i krótszej perspektywie.
 • Organizacja dnia.
 • Wyznaczanie celów i ich realizacja.
 • Priorytety.
 • Złodzieje czasu.
 • Delegowanie zadań (jak delegować zadania, jak uniknąć błędów, kontrolować i ufać).