Pedagogika twórczości dla nauczycieli

cele

Nabycie wiedzy dotyczącej:

 • wspomagania rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • organizowania procesu twórczego,
 • inicjowania aktywności twórczej,
 • wzbogacenia warsztatu pracy,
 • wzbogacenie twórczości własnej,
 • zachęcanie do twórczych działań (wdrażania innowacji),
 • pomocy w pokonywaniu barier kreatywności.

program

 • Pojęcie twórczości i jego aspekty.
 • Znaczenie kreatywności.
 • Cechy twórczości wybitnej i codziennej.
 • Cechy osobowości twórczej.
 • Klasyczne teorie twórczości.
 • Rozwój twórczości u dzieci i młodzieży.
 • Czynniki wspierające i blokujące twórczość.
 • Konformizm, a kreatywność.
 • Środowisko wspierające twórczość.
 • Pomoc dzieciom w tworzeniu.
 • Podsumowanie najważniejszych treści warsztatu.