Negocjacje handlowe

cele

 • Nabycie umiejętności negocjacyjnych.
 • Uzyskiwanie korzyści podczas prowadzonych negocjacji.
 • Nauczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie rozpoznawania emocji własnych i emocji partnera negocjacyjnego.
 • Budowanie długotrwałych, pozytywnych relacji z kontrahentami.

program

 • Komunikacja w negocjacjach
 • Taktyka zadawania pytań
 • Metody wywierania wpływu
 • Podstawowe zasady negocjacji
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Etapy negocjacji
 • Techniki negocjacji
 • Kontrolowanie negocjacji
 • Emocje w negocjacjach
 • Zrozumienie negocjatora
 • Konflikt, a pomost negocjacyjny