Mosty zamiast murów, czyli skuteczna komunikacja interpersonalna

cele

 • Podniesienie umiejętności komunikowania się.
 • Nauczenie się słuchania rozmówcy.
 • Nauczenie się wyważenia pomiędzy mówieniem, a milczeniem.
 • Nauczenie się świadomego formułowanie komunikatów.
 • Poprawa komunikacji z rozmówcą (ze współpracownikami, podwładnymi, zwierzchnikami, klientami).

program

 • Mapa to nie teren – różne formy rozumienie tych samych komunikatów.
 • Jesteśmy różni – różnie postrzegamy.
 • Skuteczne narzędzia komunikacji.
 • Odpowiedzialność w procesie komunikacji.
 • Jak mówić, żeby nas rozumiano?
 • Jak słuchać?
 • Sztuka pytania.
 • Sztuka odpowiadania.
 • Czego oczekuje twój rozmówca, co ty chcesz mu przekazać?
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Jasne wyrażanie swoich myśli, uczuć i potrzeb.
 • Jak budować pozytywne wrażenie?
 • Dostosowanie wypowiedzi do języka rozmówcy.
 • Mosty zamiast murów – jak budować je słowem i gestem.
 • Niekiedy pożądane jest, by całe szkolenie poświęcić jednemu zagadnieniu, np. umiejętności zadawania pytań, słuchania itp.