Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem szkolenia jest spełnienie wymogu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186)

PROGRAM

  • wybrane zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
  • wybrane zagadnienia z pedagogiki
  • metodykę nauczania
  • ćwiczenia praktyczne

Warunku udziału w kursie

posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać;

a) świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

lub

b) świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

lub

c) świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

lub

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.”;

Czas trwania: 10 dni/80 h

Cena: 800 zł

Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu.

Przy większej liczbie uczestników z jednej firmy cena ustalana jest indywidualnie.

Eliza Wolańczyk

Eliza Wolańczyk - z wykształcenia i zamiłowania akredytowany coach PCC ICF, trener kompetencji miękkich, psychoterapeuta, doradca zawodowy i personalny. Ma na swoim koncie kilka tysięcy godzin pracy z ludźmi (indywidualnej i grupowej). Pasjonatka wydobywania ukrytych w ludziach diamentów. W swojej pracy integruje różne metody psychologiczne. Nie ustaje w rozwoju, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pisze artykuły z dziedziny rozwoju, bajki coachingowe oraz redaguje bloga na temat rozwoju osobistego. Autorka książki „Czego uczę się od zwierząt?”. Miłośniczka zwierząt, pytań i rozwoju osobistego.

Dyplomowany psychoterapeuta, psychopedagog, coach i doradcazawodowy.

Centrum Kształcenia i Psychoterapii

ul. Kaliska 35A
63-400 Ostrów Wielkopolski

Chcesz wziąć udział w kursie?

Pisz lub dzwoń!

biuro@perspektywa.eu, tel. 783 031 083