Kreatywność w biznesie

cele

 • Nabycie wiedzy dotyczącej wspomagania rozwoju organizacji poprzez kształtowanie postaw kreatywnych oraz kultury innowacyjnej w firmie.
 • Poznanie twórczych metod pozwalających spojrzeć na organizacje przez pryzmat rozmaitych możliwości rozwoju.

program

 • Pojęcie kreatywności i innowacyjności
 • Filozofia „lewej” i „prawej” półkuli, a funkcjonowanie współczesnych firm
 • Cechy twórczej organizacji i twórczych zespołów
 • Twórczy pracownik – mit czy rzeczywistość?
 • Kreatywne zarządzanie
 • Akceleratory wzrostu firm
 • Techniki ulepszania produktów i usług
 • Wybrane metody rozwiązywania problemów
 • Współcześni klienci jako inicjatorzy kreatywnych rozwiązań
 • Innowacyjność jako siła napędowa konkurencyjności, zróżnicowania, zyskowności i wzrostu
 • Katalizatory zakłócające i kreatywne w innowacji

Podczas treningu wykorzystane zostaną casy uczestników jak również przykłady wielu znanych firm takich jak np. Zara, Crocs, Apple, Nike, Disney, Tchibo.

Program zakłada elementy pracy opartej na coachingu zespołowym.