Jak pomóc dziecku w rozwijaniu samodyscypliny, odpowiedzialności i dobrego zachowania?

cele

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności na temat dyscypliny pozytywnej.
 • Wsparcie nauczycieli i pedagogów w efektywnej i radosnej pracy z dziećmi.
 • Poznanie metod karania i nagradzania uczniów.
 • Poznanie metod budowania szacunku u uczniów.
 • Omówienie konkretnych problemów z uczniami i poszukanie rozwiązań.

program

 • Definicja dyscypliny.
 • Karanie i pobłażanie – efekty.
 • Pozytywna dyscyplina jako złoty środek oparty na psychologii Adlera i Dreikursa.
 • Błędne cele, a zachowanie dziecka – analiza przypadków.
 • Ujawnianie celu zachowania.
 • Jeśli nie kary, to co? (praca na przykładach)
 • Zachęta, czy pochwała?
 • O pochwałach, których nie warto nadużywać.
 • Wsparcie, szacunek, konsekwencja – jak to połączyć?