Edukacyjna analiza transakcyjna w pracy nauczyciela

Cele

  • Pokazanie uczestnikom metody wspierającej pracę nauczyciela na płaszczyźnie komunikowania się w relacjach nauczyciel-uczeń-rodzic.
  • Zapoznanie uczestników z  zasadami  rozgrywania gier psychologicznych
  • Nauczenie sposobu panowania  nad przebiegiem komunikacji  z „wymagającym rozmówcą”

Program

  1. Model strukturalny i funkcjonalny
  2. Trzy zasady komunikacji
  3. Znak rozpoznania
  4. Gry psychologiczne
  5. Trójkąt dramatyczny
  6. Strukturalizacja czasu
  7. Autonomia

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Koszt: 190 zł za osobę
Informacje: biuro@perspektywa.eu, tel.604 888 983

Małgorzata Grochowska

nauczycielka języka niemieckiego w gimnazjum, coach, tutor. Certyfikowany trener oświaty, trenerka treningu efektywności, ukończyła Szkołę Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, współpracuje z certyfikowanymi analitykami transakcyjnymi  z Europy tłumacząc ich szkolenia na język polski. W ramach wprowadzenia narzędzi analizy transakcyjnej do pracy nauczyciela  współpracuje  z prof. Jarosławem Jagiełą i Zespołem Badawczym Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w Częstochowie.  Wspiera zmiany zachodzące w szkole wykorzystując analizę transakcyjną, coaching, neurodydaktykę , inteligencje wielorakie oraz  zarządzanie stresem i pracę z emocjami.