Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci

cele

 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z wiedzą dotyczącą poczucia własnej wartości.
 • Zwiększenie świadomości w zakresie własnych postaw.
 • Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do podniesienia własnej wartości u siebie i innych.

program

 • Definicja poczucia własnej wartości.
 • Tendencje światowe dotyczące definiowania poczucia własnej wartości.
 • Filary poczucia własnej wartości.
 • Warunki adekwatnej samooceny.
 • Przyczyny zaburzonej samooceny.
 • Przekonania, a poczucie własnej wartości.
 • Style wyjaśniania.
 • Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka jako warunek prawidłowego kształtowania się poczucia własnej wartości.
 • Jak budować własną samoocenę?
 • Jak budować samoocenę ucznia?