Grupa wsparcia dla młodzieży

Wsparcie - to coś, co pozwala nam się unosić ponad swoje możliwości

Twoje dziecko przeżywa problemy związane z okresem dorastania?

Chcesz dla niego jak najlepiej, jednak trudno Wam się porozumieć?

Dorastanie to jeden z najtrudniejszych okresów w życiu – zarówno dla nastolatka jak i dla jego rodziców /opiekunów. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko znalazło wsparcie w grupie, mogło z innej strony spojrzeć na swoje problemy pod fachową opieką specjalistów (psychoterapeuty i pedagoga) zapisz je do grupy wsparcia.

Dla kogo:

młodzież w wieku 15-18 lat (szkoła ponadgimnazjalna) borykająca się z problemami typowymi dla okresu dojrzewania – smutek, złość, zmienność nastrojów, brak motywacji, problemy z komunikacją z dorosłymi, poczuciem niezrozumienia, osamotnienia, niechęcią do szkoły, nie radzeniem sobie z nadmiarem obowiązków itp.

Przyjęcia do grupy poprzedza rozmowa ze specjalistą.

Korzyści pracy w grupie:

Zrozumienie, że problem dotyczy także innych (nie jest się samemu w trudnej sytuacji).

Nauczenie się konstruktywnego wyrażania emocji.

Nauczenie się interakcji społecznych, zasad dobrej komunikacji.

Rozwiązanie niektórych problemów charakterystycznych dla wieku nastoletniego.

Wsparcie w trudnym okresie (nastolatek i jego rodzic nie są pozostawieni sami sobie).

Spotkania:

– dwa razy w miesiącu – środa godzina 16.30 do 18.30

Koszt:

- 70 złotych za spotkanie (płatne za miesiąc z góry)

Eliza Wolańczyk

Absolwentka Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz psychoterapeutka w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Dziekan wydziału zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. Magister pedagogiki o specjalizacjach psychopedagog oraz doradca zawodowy i personalny. Absolwentka coachingu na Uniwersytecie SWPS, Akademii Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych oraz kursu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Wojciech Kałuża

Specjalista od  pracy z uczniem dyslektycznym. Od 2002 r. zatrudniony w placówkach oświatowych na terenie powiatu ostrowskiego w charakterze pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego. Prowadzi warsztaty z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych. Absolwent Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, w zakresie  Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej z elementami Profilaktyki. Uzyskał dyplom doradcy zawodowego Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Magister filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wychowawca świetlicy środowiskowej o programie socjoterapeutycznym, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”, w której udziela  pomocy psychologicznej, dydaktycznej dzieciom. Zaangażowany szczególnie w pracy z tzw. „dzieckiem trudnym” lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.