QEEG

Badanie QEEG/ERP jest bardzo skutecznym badaniem diagnostycznym, umożliwiającym ocenę stanu aktywności mózgu i jego dysfunkcji.

Dzięki wykonaniu tzw. „mapy mózgu” można wyznaczyć najbardziej kluczowe obszary treningowe.

Obecnie QEEG/ERP jest najlepszą metodą diagnostyczną do zastosowań w neuroterapii, daje znacznie lepsze rezultaty niż planowanie terapii wyłącznie na podstawie objawów.

Mapy QEEG pozwalają zlokalizować obszary nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu. Przyczyny ich powstawania mogą być różne ale skutek ten sam – gorsze funkcjonowanie dziecka lub osoby dorosłej.

Badanie QEEG to nieinwazyjna, bezpieczna i bezbolesna metoda. Badanie polega na pomiarze fal bioelektrycznych mózgu w stanie spoczynku przy oczach otwartych i oczach zamkniętych. Zapisy z sensorów EEG są analizowane ilościowo przez specjalistyczne programy. Uzyskane wyniki są porównywane z bazą normatywną zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej.

Badanie pełnoczepkowe QEEG to jednoczesny pomiar z 19 kanałów, jest bardzo przydatne przy planowaniu treningu EEG Biofeedback, ponieważ wskazuje, w których punktach należy wzmacniać lub hamować określone pasma częstotliwości.

Wskazania do badania QEEG/ERP:

– ADHD, ADD;
– zaburzenia uczenia się (koncentracja, uwaga, pamięć);
– dysleksja, dysgrafia;
– zaburzenia lękowe;
– zaburzenia depresyjne;
– inne dysfunkcje mózgowe.

Badanie stanowi istotną pomoc w rozpoznaniu przyczyn bólów głowy, moczenia nocnego, zaników pamięci.

Badanie powinno być wykonane przed rozpoczęciem terapii biofeedback. Pacjent po badaniu otrzymuje wydruk, opis wraz zaleceniami do treningu.

Oferta przypadła Ci do gustu?