Biofeedback

Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta od lat 60-tych ubiegłego wieku wykorzystywana była podczas szkolenia pilotów i astronautów. Uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na psychikę i jakość wykonywania zadań.

Biofeedback to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Jest to biologiczne sprzężenie zwrotne, które polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki temu pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych.

Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem. Pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub bajka; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości pacjenta, mają charakter pozasłowny (co jest szczególnie ważne u dzieci z zaburzoną mową przy upośledzeniach umysłowych czy u dzieci z autyzmem).

Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje nagrody wyłącznie za samodzielne osiągniecia.

Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Biofeedback wpływa na lepszą współpracę półkul mózgowych, co skutecznie pomaga w zwiększeniu możliwości umysłu, poprawia pamięć, koncentrację, przyspiesza naukę: przyswajanie dużych partii materiału odbywa się szybciej i na dłużej pozostaje on w pamięci.

Terapia ta pozwala na zwiększenie szybkości myślenia, kreatywności i pamięci nawet o 25-30% oraz podnosi iloraz inteligencji. Zaletą treningu jest brak jakichkolwiek efektów ubocznych.

Biofeedback - dla kogo?

Z terapii Biofeedback może skorzystać każdy. Polecana jest dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji.

Jakie efekty uzyskać można w poszczególnych grupach pacjentów?

Z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np. nadpobudliwości psychoruchowej, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeniami uwagi i pamięci, problemami logopedycznymi, tikami, zespołem Tourett’a, ADHD, ADD.

Na poprawę koncentracji uwagi, lepsze zdolności uczenia się, trening pamięci. Dowiedz się więcej.

Koncentracja na celu, motywacja do działania, techniki relaksacyjne, zapobieganie stresowi. Dowiedz się więcej.

Przy zaburzeniach snu, niskiej odporności na stres, wspomagająco w stanach depresyjnych i lękowych oraz zaburzeniach obsesyjno – kompulsywnych, zaburzeniach psychosomatycznych, migrenach, poprawia umiejętność relaksacji. Dowiedz się więcej.

Oferta przypadła Ci do gustu?