Bezpłatne studia podyplomowe

opis

Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

kwestie organizacyjne

dotyczące studiów na kierunku ``Doskonalenie kompetencji wychowawczych``

Program studiów obejmuje:

260 godzin  zajęć dydaktycznych składających się na:

 • 200 godzin zajęć stacjonarnych w soboty i niedziele
 • 60 godzin zajęć w formie e-learningu

Przedmioty realizowane w ramach zajęć:

 • Podstawy psychologii dla nauczycieli
 • Podstawy diagnozy
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Metody terapii w pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z grupą
 • Warsztat pracy z dzieckiem
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy tutoringu w teorii i praktyce
 • Wspomaganie rozwoju dziecka

Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na 80% zajęć oraz przygotowanie pracy dyplomowej w formie prezentacji multimedialnej, związanej z programem studiów.

Perspektywa

ul. Kaliska 35A
63-400 Ostrów Wielkopolski