Szkolenie RODO dla pracowników – sprawdź dlaczego warto zrobić je u Nas!

RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu i rozpocząć przygotowania już teraz. Weź udział w profesjonalnym, jednodniowym szkoleniu i zdobądź dokument potwierdzający nabycie wymaganych kwalifikacji. Dla Twojej wygody, szkolenie zorganizowane jest w centrum Ostrowa Wielkopolskiego, w siedzibie firmy Perspektywa Sp. z o.o.

Cena: 261 zł /os.

Termin i miejsce: 26. kwietnia 2018 r.

Kaliska 35a
63-400 Ostrów Wielkopolski
(bezpłatny parking)

Zapisy:

W celu zapisania się na szkolenie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
tel. 783 031 083 lub 739 031 083
mail: biuro@perspektywa.eu

Program szkolenia:

Program konsultacji 4 jednostki po 55 min + 5 min przerwy

 1. Administrator. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych wg RODO ?
  2. Inspektor Ochrony Danych - możliwość, czy obowiązek powołania ?
  3. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w organizacji.
  4. Zasady dotyczące przetwarzania danych art. 5 RODO.
  5. Zgodność przetwarzania z prawem. Zgoda.
  6. Uprawnienia osób, których dana są przetwarzane.
  7. Monitoring wizyjny i jego funkcjonowanie po zmianie przepisów.
  8. Wybrane przyczyny naruszeń praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.
  9. Powierzenie danych.
  10. Udostępnianie danych innemu administratorowi.
  11. Współadministrowanie.
  12. Rejestr czynności przetwarzania.
  13. RODO na bazie istniejących w organizacji dokumentów.
  14. Zabezpieczenie danych osobowych. Wytyczne RODO. Minimalizacja ryzyka.
  15. Ocena skutków w zakresie ochrony danych.
  16. Ogólna ocena ryzyka.
  17. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego.
  18. Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych do uprawnionego podmiotu.
  19. Zmiany z dokumentacji po 25 maja 2018 r.

Prowadzący:

Dariusz Wilczewski - prawnik, doświadczony mediator, arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.
Mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu oraz Ośrodka Mediacyjnego przy Konińskiej Izbie Gospodarczej.

Stały mediator wpisany na listy przez Prezesów Sądów Okręgowych w Poznaniu, Koninie oraz w Gdańsku.
Posiada Certyfikaty ukończenia specjalistycznych szkoleń w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, rodzinnych i karnych.
Trener ekonomii społecznej oraz wykładowca.
W związku z projektami realizowanymi przez Wielkopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, tworzy dla organizacji pozarządowych polityki bezpieczeństwa przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przygotowuje je do stosowania rozporządzenia RODO.
Prowadzi Kancelarię Mediacyjną. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
Doświadczony samorządowiec, wybierany dwukrotnie na funkcję radnego, był zastępcą Prezydenta Miasta Konina ds. Społecznych.